Naturreservat

Näveråsens domänreservat, Naturreservat

Naturreservat

0 av 5 stjärnor — (se recensioner)

Åtgärder

Beskrivning

I Näveråsen finns urskogsliknande blandbarrskog där flerhundraåriga granar och tallar reser sig som lavklädda jättar mot skyn. Här kan du lyssna till det stilla lugnet bland stammarna bryts med långa mellanrum av braket när något gammalt dött träd till slut får ge med sig och faller. Stam och grenar blir snabbt hem åt svampar och mossor. Luckan som bildas ger plats för nya små träd att sträva mot ljuset i kamp om bästa läget. Skogen och artrika växter bjuder på fina naturupplevelser.

I området ligger 4 kilometer öster om Fågelsjö och omfattar 20 hektar. I den artrika miljön som gammal skog erbjuder finns blommor som fjälltolta samt orkidéerna knärot och Jungfru Marie nycklar. Lunglav kan påträffas på gamla sälgar.

På de omkullfallna granstammarna växer den chokladbruna vedsvampen ullticka.

Näveråsen är lätt att nå då reservatet ligger på vägen norrifrån till Hamra nationalpark.

Aktiviteter och faciliteter

  • Naturreservat Naturreservat

Fakta

Areal: 19,5 hektar Skyddsår: 1996 Kommun: Ljusdal Förvaltare: Länsstyrelsen Karaktär: Skog Skyddsområde: naturreservat, Natura 2000

Hitta hit

Naturreservatet ligger 4 kilometer öster om Fågelsjö i Ljusdals kommun.

Föreskrifter

Inom naturreservatet gäller speciella regler. Det är inte tillåtet att:

  • skada fast föremål eller ytbildning
  • göra åverkan på skogsbeståndet, döda stående eller omkullfallna träd, ris-, ört- eller markvegetationen
  • medvetet störa djurlivet, skada eller bortföra hotade eller sällsynta växter och djur
  • framföra mototrdrivet fordon
  • tälta, elda eller ta ved.

För fullständiga föreskrifter, se reservatsbeslutet.

Kontakt

E-postadress

[email protected]

Frågor och svar

Ställ en fråga till andra Naturkartan-användare.

Recensioner