Naturreservat

Källmyren

Naturreservat

0 av 5 stjärnor — (se recensioner)

Åtgärder

Beskrivning

Här kan du uppleva gammal skog och våtmarker med flera fina växter som bara finns i marker med mycket kalk i.
Källmyren är ett rikkärr, det vill säga en våtmark som är påverkad av grundvatten med mycket kalk i.
Skogen har växt upp efter brand och är mellan 170 och 200 år gammal granskog. Enstaka äldre tallar kan du få se.
På historiska kartor syns det att markerna till stor del användes för slåtter av gräs och örter till vinterfoder åt djuren.
Våtmarker och näringsrika skogar är värdefulla typer av natur. Hela området har tagits med i Europeiska nätverket för värdefull natur, Natura 2000.

Aktiviteter och faciliteter

  • Naturreservat Naturreservat

Tillgänglighet

  • Nära kollektivtrafik Nära kollektivtrafik

Fakta

Beslutsår: 2019

Storlek: 80 hektar

Kommun: Östersund

Förvaltare: Länsstyrelsen Jämtlands län

Skyddsområde: Naturreservat

Vägbeskrivning

Följ väg E45 från Östersund, i cirka nio kilometer mot nordost, till en parkering till höger om E45 strax innan byn Kläppe. Därifrån är det promenad eller cykling cirka 500 meter längs skogsbilväg fram till naturreservatet. Området går även att nås med cirka 500 meters promenad från busshållplats vid E45:an.

Förordningar

Välkommen till Källmyren. Tänk på att det inom reservatet inte är tillåtet att:

  • plocka och samla in arter av olika slag, med undantag av bär och matsvamp,
  • klättra i boträd, uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt, samla in djur eller på annat sätt medvetet skada eller störa djurlivet,
  • göra åverkan på mark, block, växtlighet, torrträd eller annan död ved,
  • elda, annat än medhavd ved,
  • framföra motordrivet fordon.

Andra regler gäller om du vill bedriva någon form av verksamhet i området, se aktuellt reservatsbeslut för fullständiga före­skrifter. Det kan också finnas andra lagar att ta hänsyn till, exempelvis rennäringslagen.

Kontakt

Adress

Jämtlands läns länsstyrelse

E-postadress

Naturförvaltningen Jämtlands län

[email protected]

Organisationens logotyp

Länsstyrelsen Jämtlands län

Frågor och svar

Ställ en fråga till andra Naturkartan-användare eller till ansvarig förvaltare.

Recensioner