Naturreservat

Bye kalkbarrskog

Naturreservat

0 av 5 stjärnor — (se recensioner)

Åtgärder

Beskrivning

Många ovanliga växter och marksvampar växer i de fuktiga och näringsrika markerna. I den över hundra år gamla skogen trivs också många vedsvampar. Genom reservatet löper en markerad stig, kanske har du turen att stöta på fåglar som lavskrika eller tretåig hackspett på din vandring!

Aktiviteter och faciliteter

  • Naturreservat Naturreservat

Fakta

Beslutsår: 2015

Storlek: 12 hektar

Kommuner: Östersund

Förvaltare: Länsstyrelsen Jämtlands län

Skyddsområde: Naturreservat

Hitta hit

Från Östersund kör man via Frösön över Vallsundsbron. Efter bron svänger man vänster mot Marieby. Från Marieby kyrka åker man ytterligare drygt 1 km tills man kommer till en mindre väg till höger. Följer man denna väg ca 1 km är man framme vid Bye kalkbarrskog.

Föreskrifter

Välkommen till Bye kalkbarrskog. Tänk på att det i reservatet inte är tillåtet att:

  • fånga, störa eller skada däggdjur, fåglar, grod- och kräldjur, liksom att skada deras bon och lekplatser eller samla ägg,
  • plocka och samla in arter av olika slag, med undantag av bär och matsvamp,
  • klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 meter,
  • göra åverkan på mark, block, växtlighet, torrträd eller annan död ved,
  • elda, förutom på särskilt angivna platser, om sådana finns
  • framföra motordrivet fordon i terräng

Andra regler gäller om du vill bedriva någon form av verksamhet i området, se aktuellt reservatsbeslut för fullständiga före­skrifter. Det kan också finnas andra lagar att ta hänsyn till, exempel­vis rennärings­lagen.

Kontakt

Adress

Jämtlands läns länsstyrelse

E-postadress

Naturförvaltningen Jämtlands län

[email protected]

Frågor och svar

Ställ en fråga till andra Naturkartan-användare.

Recensioner