Naturreservat

Blåsjöfjäll

Naturreservat

0 av 5 stjärnor — (se recensioner)

Åtgärder

Beskrivning

Blåsjöfjäll är ett lågfjällsområde med skogklädda dalgångar, beläget i de vackra fjälltrakterna utmed norska gränsen. Här kan riktiga frilufsare vandra i ostörd natur!

Aktiviteter och faciliteter

  • Naturreservat Naturreservat

Fakta

Beslutsår: 2002

Storlek: 36 km²

Kommun: Strömsund

Förvaltare: Länsstyrelsen Jämtlands län

Skyddsområde: Naturreservat

Vägbeskrivning

Reservatet ligger utmed norska gränsen cirka tre mil norr om Gäddede. Området kan nås från allmänna vägen mellan Jormvattnet och Stora Blåsjön, eller från Jormlien.

Förordningar

Välkommen till Blåsjö­fjäll. Tänk på att det inom reservatet inte är tillåtet att:

  • klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågel­bo, lya eller gryt än 100 meter
  • göra åverkan på mark eller växt­lighet, torrträd och vindfällen inräkn­ade.

Andra regler gäller om du vill bedriva någon form av verksamhet i området, se aktuellt reservatsbeslut för full­ständiga föreskrifter. Det kan också finnas andra lagar att ta hän­syn till, exempelvis rennäringslagen.

Kontakt

Adress

Jämtlands läns länsstyrelse

E-postadress

Naturförvaltningen Jämtlands län

[email protected]

Organisationens logotyp

Länsstyrelsen Jämtlands län

Frågor och svar

Ställ en fråga till andra Naturkartan-användare eller till ansvarig förvaltare.

Recensioner