Naturreservat

Andersflon

Naturreservat

0 av 5 stjärnor — (se recensioner)

Åtgärder

Beskrivning

Ta en promenad mellan de glesa tallarna och känn hur gott det kan lukta på en solvarm myr! I de fuktiga markerna växer kalkälskande finsmakare som Jämtlandsmaskros och den majestätiska guckuskon. Lövträd och barrträd sår sida vid sida, precis som det ska vara i en riktig naturskog.

Aktiviteter och faciliteter

  • Naturreservat Naturreservat

Tillgänglighet

  • Nära parkering Nära parkering

Fakta

Beslutsår: 2013

Storlek: 2 km²

Kommun: Krokom

Förvaltare: Länsstyrelsen Jämtlands län

Skyddsområde: Naturreservat och Natura 2000-område

Vägbeskrivning

Reservatet ligger ett par kilometer nordväst om Krokom. Från Krokom följer man väg 340 cirka fem kilometer och strax innan Böle tar man till vänster mot en badplats. Vintertid kan man även ta sig till reservatet via skidspår och skoterleder.

Förordningar

Välkommen till Anders­flon. Tänk på att det in­om reservatet inte är tillåtet att:

  • fånga, störa eller skada däggdjur, fåglar, grod- och kräldjur, liksom att skada deras bon och lekplatser eller samla ägg
  • plocka och samla in arter av olika slag, med undantag av bär och mat­svamp
  • klättra i boträd eller medvetet uppe­hålla sig närmare rovfågel­bo, lya eller gryt än 100 meter
  • göra åverkan på mark, block, växt­lighet, torrträd eller annan död ved
  • elda förutom på särskilt angivna platser
  • framföra motor­drivet fordon i terräng.

Andra regler gäller om du vill bedriva någon form av verksamhet i området, se aktuellt reservatsbeslut för full­ständiga föreskrifter. Det kan också finnas andra lagar att ta hän­syn till, exempelvis ren­näringslagen.

Kontakt

Adress

Jämtlands läns länsstyrelse

E-postadress

Naturförvaltningen Jämtlands län

[email protected]

Organisationens logotyp

Länsstyrelsen Jämtlands län

Frågor och svar

Ställ en fråga till andra Naturkartan-användare eller till ansvarig förvaltare.

Recensioner