Hoverberget

Från sin halvö i Storsjön syns Hoverberget vida omkring. Uppe på berget breder torra tallmarker ut sig. I övrigt är berget klätt med gammal granskog. Rasbranter, lodräta klippor, grottor och raviner gör Hoverberget till ett spännande område. Många, välmarkerade stigar gör det lätt att ta sig runt. Vill eller kan man inte ta sig runt i terrängen så kan ett besök vid Toppstugan rekommenderas.

Att göra:
  • Friluftsområde
  • Naturreservat
Tillgänglighet:
  • Nära parkering
  • Nära toalett

Kontakta oss

Naturförvaltningen Jämtlands län

Jämtlands läns länsstyrelse