Helvetesbrännan

Helvetesbrännan är ett väglöst, vildmarksartat skogsområde som ligger både i Jämtland och Västernorrland. Här finns gott om tjärnar, småmyrar, rasmarker och blockmarker. Skogen är talldominerad och kraftigt påverkad av återkommande skogsbränder.

Att göra:
  • Naturreservat
Hitta hit:

Reservatet ligger ungefär 15 kilometer sydväst om Bräcke. Tag av mot Bensjö. Söder om Östra Stugusjön följs en skogsbilväg nästan ända fram till norra reservatsgränsen. Härifrån utgår markerad stig genom reservatets östra del. Söderifrån finns markerade leder in i reservatet vid Flistersjöns västra ände och från Näbbtjärn.

Kontakta oss

Naturförvaltningen Jämtlands län

Jämtlands läns länsstyrelse