Korpbergets biotopsskyddsområde

Korpberget är skyddat som ett biotopsskyddsområde. Det är ett områdesskydd som används för mindre mark- eller vattenområden som utgör livsmiljö för hotade djur- eller växtarter. Här finns en uråldrig tallskog. Många av de knotiga tallarna är över 300 år gamla. Välj någon av stigarna eller den smala förlängningen av Pilgrimsvägen för att komma upp till toppen. Väl uppe kan du njuta av en fantastisk utsikt över Mälaren, solnedgången är särskilt vacker. Under vikingatiden tändes vårdkasar på Korpberget, eldar som varnade för att inkommande fiendeflottor var på ingång, de kunde ibland lysa upp hela segelleden, från Östersjön vidare till Helga, Birka och Adelsö. Namnet Huddinge sägs också ha sitt ursprung här, de första invånarna vid denna udde i Vårby kallades Huddungar.

Att göra:
  • Naturreservat
Hitta hit:

Entré Pilgrimsvägen:

Tunnelbana till Vårby gård därefter är det ca 1 km till entrén på Pilgrimsvägen. Med buss: Buss 740 till hållplats Vårby brygga, därefter är det ca 1 km till entrén på Pilgrimsvägen. Med bil: På E4:an från Stockholm ta av till avfart 150, sväng vänster in på Vårby allé, sväng höger in på Vårbackavägen. Sväng vänster in på Pilgrimsvägen. Följ skyltning mot "Biotopskyddsområde".

Kontakta oss

Huddinge kommun Servicecenter

Har du frågor om vår natur och våra naturvårdsområden maila till kommunens servicecenter

  • Korpberget - viktigt biotopskyddsområde för friluftsliv och biologisk mångfald.

    Huddinge kommun 5 jun

    Vårbys vildmark – med Huddinges vackraste solnedgång Den gamla skogen på Korpberget är i princip opåverkad av skogsbruk och har därför fått utvecklas på ett naturligt sätt. Hotade arter och arter som signalerar värdefulla skogsmiljöer förekommer i hela området. Vilket visar att denna skog har en lång skoglig kontinuitet och att den har ett mycket högt naturvärde. Hela området kring Korpberget med sin mångformiga natur och sina spår från forntiden är ett område för beundran...