Entré Masmovägen, Gömsta äng naturreservat

Parkering och informationsskylt. Från entrén är det ca 500 m till reservatsentrén.

Tillgänglighet:
  • Nära parkering
Faciliteter:
  • Entré
  • Information
  • Parkeringsplats
Hitta hit:

Med buss: Buss 740 till hållplats Myrstuguvägen eller Björkhagsvägen därefter är det ca 1,5 km till entrén. Med bil: Kör Glömstavägen mellan Huddinge och Masmo. Sväng av på Masmovägen och kör ca 800 m.

Kontakta oss

Huddinge kommun Servicecenter

Har du frågor om vår natur och våra naturvårdsområden maila till kommunens servicecenter