Fågelskådning och ringmärkning

Denna händelse är från det förflutna

Senaste tillfället var den 28 augusti 2019 kl 18:30.

Bilder

Hasslarps dammar är en klassisk plats för fågelskådning, där över 200 olika arter setts genom åren. Kullabygdens ornitologiska förening visar oss hur ringmärkning går till.

Vi ses: Klockan 18:30 på parkeringen intill dammarna. Samåk gärna, det är få parkeringsplatser.

Länkar

Kontakt

Adress

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
Avdelningen för hållbar stadsplanering
Järnvägsgatan 22
251 89 Helsingborg
Kontaktcenter 042-10 50 00

E-postadress

Fredrik Bengtsson

[email protected]