Bensåsleden

Aktuellt

Sommartid betar ibland kor vid leden genom byn Bensåsen. Det är tillåtet att gå igenom hagarna även då, men om det inte känns bekvämt går det att följa en grusväg runt området. Se karta.

Bensåsleden är ca 19 km och går i en rundslinga från Garpenberg till byn Bensåsen och den intilliggande Bensåsgruvan. Vid gruvan finns Erkers-fars ort (även kallad Morfars ort) som är en ca 80 meter lång gruvort man kan gå in i. På tillbakavägen följer leden en gammal kyrkstig.

Leden passerar många lämningar efter skogs- och bergsbruket, som milplatser och gruvor. Den går också genom byarna Bensåsen och Högtjärn, en del av Södra Dalarnas finnbygd med många torplämningar och spår efter tidigare jordbruk. I byn Bensåsen går leden genom beteshagar där djur betar sommartid.

Leden är markerad med orange färg på träd och stolpar. Dessutom finns skyltar som visar vägen samt informationsskyltar. Leden går mestadels på stig, men även en del grusväg och inne i byn Garpenberg på asfalt. Några delar av leden kan periodvis bli blöta, så bra skor rekommenderas.

Det finns ett flertal rastplatser efter vägen, många med grillplats och vindskydd. Vid starten i Garpenberg finns dessutom en kolarkoja som går att använda för övernattning.

Det går även att ansluta till Bensåsleden från Konnsjöleden.

För den som vill använda gps finns en gpx-fil att ladda ner på föreningens hemsida, se nedan.

Leden förvaltas av Garpenbergs hembygdsförening.

Att göra:
  • Vandring
  • Trailrunning
Längd: 22.4 km
Underlag:

Mestadels stigar och gamla färdvägar. Asfalt i byn Garpenberg. Kan vara blött på vissa platser del av året.

Backar:

Brant stigning från Erkers-fars ort upp till Bensåsgruvan.

Parkering:

Parkering i Garpenberg finns vid Garpenbergs kyrka eller Gammelgården. Parkeringsmöjlighet för enstaka bilar finns även i Bensåsen (efter den större vägen mellan Jälken och Högtjärn, inte på vägen upp till gården i Bensåsen). Vid Konnsjögården och Krokbäckens naturreservat finns plats för flertalet bilar.

Kontakta oss

[email protected]

Telefon: 0225-340 00

Vill dit
Var där
Kommentera
  • Daniel

    Väldigt bra markerad led, fina omgivningar och för den historieintresserade finns bra skyltning med information om omgivningarna och gruvorna kring Garpenberg.

    5 månader