Checklista för anläggning av Hälsans Stig

(Checklista Hälsans Stig)

Kontakt

Adress

Det är kommunen som skapar och sköter om Hälsans stig. Men det är Riksförbundet HjärtLung som står bakom konceptet. Mer information, besök hjart-lung.se

E-postadress

Pär Hommerberg

halsansstig@hjart-lung.se

Hälsans Stig

Hälsans Stig

Öppna detta i appen