För mer information

Av Vänersamarbetet 2022-04-26

Kontakt gärna en turistbyrå, infopoint eller Vänerhub runt Vänern för mer information

Länk till turistinformation, infopoints och Vänerhub.

Informationsbroschyr om Vänerleden

Här nedan kan du ladda ner en broschyr som beskriver Vänerleden.

Ladda ned broschyren på svenska eller engelska på länkarna nedan.

Har du synpunkter angående Vänerleden som du vill framföra till ansvariga finns det möjlighet att göra det via detta formulär. Länk till formulär

Kontakta oss

Vänersborgs turistbyrå

0521-135 09

Kontaktperson angående drift av leden: Simon Jonsson, simon.jonsson@vanern.org

För frågor om ledens sträckning, boenden, restauranger m.m. utmed leden kontakta Vänersborgs turistbyrå! 0521-13509