Naturreservat

Högsveden

Naturreservat

0 av 5 stjärnor — (se recensioner)

Åtgärder

Beskrivning

Högsvedens naturreservat ligger en bit sydost om Svartnäs, på gränsen till Gästrikland. Här, på båda sidor om en liten bäck som rinner in i södra änden av Sundsjön, breder detta fina lilla skogsområde med gammelskog ut sig. Norr om bäcken växer en blandskog med tall och gran, men även med lite lövträd. Det mest iögonfallande är de stora, äldre tallarna, med många träd som är över 300 år gamla och 25–30 m höga. Den äldsta tallen har daterats till slutet av 1500-talet!

Brandspår finns spritt i området och de tidigare återkommande bränderna är anledningen till att de norra delarna har så mycket tallar. De tål bränder bättre än gran. Bristen på brand i modern tid har lett till att granen dock har ökat och börjat konkurrera ut tallarna. Därför planerar Länsstyrelsen att genomföra naturvårdsbränningar i området.

Inom hela reservatet finns gott om död ved av olika dimensioner. En del står kvar som ståtliga torrakor, medan andra har fallit och ligger på marken, så kallade lågor. Tack vare den stora tillgången på död ved finns här många skyddsvärda arter. Ullticka, varglav och vågbandad barkbock är några av dem som trivs här.

Magiska värktallar - ett antal av tallarna har kulturhistoriska spår i form av inhuggningar som har gjorts i syfte att bota värk. Dessa sågs som magiska träd och man trodde de kunde bota bland annat tandvärk. Värktallarna är klassade som fornlämningar enligt kulturmiljölagen och är därmed skyddade från alla handlingar som kan skada eller förändra dem.

Res hit med kollektivtrafik

Aktiviteter och faciliteter

  • Naturreservat Naturreservat

Hitta hit

Föreskrifter

I reservatet är det förbjudet att:

  • skada växande eller döda – stående eller omkullfallna – träd, stubbar och buskar, med undantag för insamling av löst liggande, mindre, torra grenar och kvistar i syfte att göra upp eld.
  • framföra motordrivet fordon i terrängen på barmark.

Vidare är det förbjudet att utan Länsstyrelsens tillstånd:

  • gräva upp växter, plocka mossor, lavar och vedlevande svampar eller samla in djur (t.ex. insekter).

Kontakt

E-postadress

Kontaktcenter Falu kommun

kontaktcenter@falun.se

Frågor och svar

Ställ en fråga till andra Naturkartan-användare.

Recensioner

Naturkartan

Naturkartan

Öppna detta i appen