Nationalpark

Hamra, Nationalpark

Nationalpark

0 av 5 stjärnor — (se recensioner)

Åtgärder

Beskrivning

Hamra nationalpark ligger i ett vågigt urbergslandskap med mjuka berg i Gävleborg län. Nationalparken är 1383 hektar stor och består av skog, myr och vattendrag. Hamra nationalpark är mest känd för sin skog. Den äldsta delen av nationalparken är en av få orörda skogar i mellersta Sverige. I gamla och döda träd lever många av urskogens djur och växter.

Nästan halva nationalparken är ett stort sammanhängande myrkomplex bestående av kärr, bäckar, små tjärnar, gungflyn och tallbevuxna holmar. Den stora och orörda myren är populär av både fåglar och vandrare. Svartån, som avvattnar myren, har aldrig använts för flottning, och därför ligger stenarna kvar huller om buller, vilket erbjuder bra förhållanden för fisk och små vattendjur.

Källa: sverigesnationalparker.se

Aktiviteter och faciliteter

  • Nationalpark Nationalpark

Kontakt

E-postadress

Gisela Norberg

[email protected]

Organisationens logotyp

Naturvårdsverket

Frågor och svar

Ställ en fråga till andra Naturkartan-användare eller till ansvarig förvaltare.

Recensioner