Mossgräsberget

Mossgräsbergets naturreservat domineras av en stor lövbränna, det vill säga en lövskog som kommit upp efter skogsbrand. Lövbrännan utgör kärnan i en hel trakt som brann av vid en storbrand i slutet av 1800-talet. Nu lyser lövskogen i ögonen när man blickar västerut över Ågsjön från vägen mellan Åg och Vintjärn. Väl inne i skogen dominerar asp och högstammig björk, ofta angripen av sprängticka. Marken är mer näringsrik än vad som är brukligt i gamla lövbrännor. Nattviol är en av karaktärsväxterna och den mindre flugsnapparen har här sin säkraste lokal i Dalarna. Förutom lövskogen ingår blandskog, rena granbestånd och i norr magrare tallmarker. Lövbrännan påverkades tidigare av skogsbete av korna från Ågs hage, ett jordbruk där åkrarna slogs senast 1954.

I juni 2011 genomförde Länsstyrelsen en naturvårdsbränning. Ett cirka tio hektar stort område i reservatets norra delar brändes. Skogen som brändes var tallskog med ett visst inslag av lövträd, men även en ökande andel gran. Syftet med bränningen var att återinföra branden som en naturlig störning i skogen. Bränningen lyckades och resultatet blev att huvuddelen av granarna dog medan de flesta av tallarna överlevde. De döda träden blir snabbt yngelplatser för brandgynnade insekter vars larver i sin tur blir föda för områdets hackspettar.

Att göra:
 • Naturreservat
Tillgänglighet:
 • Nära parkering
Parkering:

Parkering finns längs vägen strax efter att man kommit in i reservatet.

Hitta hit:

Från Ågs bruk kör man norrut mot Vintjärn. Passera över bron och sväng sedan vänster in på första avtagsvägen. Följ vägen ca 1 km till reservatet.

Vill dit
Var där
Kommentera
 • Pär Karlsson

  Jag har pratat med reservatsförvaltaren på länsstyrelsen. Vandringsleden ska rustas under hösten 2021. Man har tidigare inväntat en naturvårdsbränning som man nu har beslutat att inte genomföra.

  6 månader
 • Kristofer Olsson

  Kan inte rekommendera att vandra där. Den så kallade vandringsleden är obefintlig. Du följer röda markeringar på träden då du oftast inte ser någon stig. Ibland är markeringarna borta och du får leta runt för och hitta var du ska. Någon har gjort ett gott jobb att såga isär träd som fallit där den troliga stigen skulle vara. räkna med att det är som att gå rakt ut i en skog och det kräver en god fysik. Mycket mygg speciellt vid myren. Extremt dålig mobiltäckning och platsen finns inte på Googlemaps.

  8 månader