Naturreservat

Väsjön

Naturreservat

0 av 5 stjärnor — (se recensioner)

Åtgärder

Beskrivning

Detta är ett mycket vackert och särpräglat naturskogsområde. Skogen domineras av tall med inslag av gran och vårtbjörk. Dessutom förekommer vindfällen, lågor, hålträd och mycket gamla brandstubbar som avverkats med yxa.

Naturreservatet vid Stora Väsjön ger en bra bild av hur
naturskogen sett ut i de här trakterna. Terrängen är blockig
och kuperad med vresiga, gamla och knotgreniga tallar
med inslag av gran och vårtbjörk. Till bilden hör också
vindfällen, lågor, hålträd, hänglavar och inte minst de
starkt kolade, gamla brandstubbarna, som avverkades med
yxa, alltså redan innan sågarna slog igenom i skogsbruket.

Aktiviteter och faciliteter

  • Naturreservat Naturreservat

Hitta hit

Från Svärdsjö kör man väg 880 mot Lumsheden. I Brattberget, sväng höger mot Korså bruk. Efter ca 2 km svänger man höger in på en skogsbilväg. Följ den fram till vändplanen, ca 350 meter, och parkera där. Sedan följer en kort promenad på knappt 200 meter innan man är framme vid reservatet.

Föreskrifter

I reservatet är det inte tillåtet att...

  • framföra motordrivet fordon, dvs även snöskoter

  • fånga eller samla in djur, till exempel insekter

  • klättra i boträd och att medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya, ide eller gryt än 100 meter

  • elda

  • skada växande eller döda - stående eller omkullfallna - träd och buskar, gräva upp eller plocka blommor, mossor, vedsvampar eller lavar.

Kontakt

E-postadress

Kontaktcenter Falu kommun

[email protected]

Frågor och svar

Ställ en fråga till andra Naturkartan-användare eller till ansvarig förvaltare.

Recensioner