Naturreservat

Tyskö-Nästö-Prästö

Naturreservat

0 av 5 stjärnor — (se recensioner)

Åtgärder

Beskrivning

Dessa öar är belägna i sjön Runn och är skogbeväxta med både gran och tall. Här växer barrskogar med drygt 100-åriga träd. Området har ett stort friluftsliv både sommar som vinter. Öarna ligger strax norr om sundet in till Ösjön, mellan Kyna och Hinsnoret.

Tyskö hyser en 120-årig grandominerad skog på öns norra och mellersta delar. Längs östra stranden växer en 130 år gammal tallskog och på den västra finns två yngre granbestånd. Både Nästö och Prästö är dominerade av drygt 100-åriga tallskogar. På Nästös mitt finns ett 100-årigt rent granbestånd.

Det främsta nyttjande av öarna idag är det rörliga friluftslivet som når öarna båtledes sommartid. Skridskoåkning vintertid gör öarna möjliga att besöka för fler. De senaste åren har detta intresse markant ökat bland annat till följd av plogade banor som går strax intill öarna. Läs mer om detta på Runn-is. För detta ändamål har rastplatser iordningsställts på Tyskö och Prästö. Ett visst nyttjande sker även av utövare av fritidsfiske. Sommartid är öarna tillgängliga endast med båt.

Res hit med kollektivtrafik

Aktiviteter och faciliteter

  • Friluftsområde Friluftsområde
  • Naturreservat Naturreservat

Tillgänglighet

  • Nära toalett Nära toalett

Parkering

Parkering finns vid Storsund.

Hitta hit

Båt krävs sommartid. Hit tar man sig lättast från Storsund.

Kontakt

E-postadress

Jakob Wallin

jakob.wallin@borlange.se

Frågor och svar

Ställ en fråga till andra Naturkartan-användare.

Recensioner

Naturkartan

Naturkartan

Öppna detta i appen