Naturreservat

Törnsbäcken

Naturreservat

0 av 5 stjärnor — (se recensioner)

Åtgärder

Beskrivning

Där Törnsbäcken slingrar sig fram, mellan sjöarna Stora och Lilla Törnstjärnen, ligger denna gamla naturskog. Området är stenigt och här finns inga markerade leder att ta sig fram på. Men vill man uppleva en naturskog långt från civilisationen, ligger Törnsbäcken bra till. Här har träden fått växa nästan ostört, trillat vid stormar och nya plantor har kommit upp med ojämna mellanrum. Här finns tall där det är torrare och granar i fuktiga stråk. Men även några björkar och enstaka sälgar. Alla har de olika ålder. En del är bara små plantor medan andra har uppnått en ansenlig ålder, kanske upp mot 150 år. Även de döda träden lever. På dem växer mossor och lavar. Insekterna gnager av den mjuka veden. Små plantor gror bra på de förmultnande liggande träden. Den här skogen sjuder av liv i alla dess former!

Det finns spår från skogsbränder i hela området, och i de torrare områdena finns döda, stående träd, så kallade torrakor. På dem kan man tydligt se spår efter flera bränder. Bitvis kan man finna många stubbar från dimensionshuggningarna. En vanlig avverkningsmetod i mitten av 1800-talet som gick ut på att bara de grövsta och mest värdefullaste träden avverkades. Resten av skogen fick stå kvar. Även stubbarna bär i de allra flesta fall också spår från en eller flera bränder.

Res hit med kollektivtrafik

Aktiviteter och faciliteter

  • Naturreservat Naturreservat

Parkering

Parkera på vändplanen vid vägens slut.

Hitta hit

Tag väg 50 norrut från Enviken. Passera Balungstrands sågverk och sväng vänster i Nyfäbodarna. Följ vägen en bit och sväng sedan höger vid första avtagsvägen. Kör ända fram till vägens slut vid Lilla Törnstjärnen. Från vändplanen utgår två markerade stigar till reservatet.

Föreskrifter

I reservatet är det inte tillåtet att...

  • skada växande eller döda – stående eller omkullfallna – träd, stubbar och buskar, med undantag för insamling av löst liggande, mindre torra grenar och kvistar i syfte att göra upp eld.
  • framföra motordrivet fordon på barmark

Utan Länsstyrelsens tillstånd är det inte heller tillåtet att:

  • gräva upp växter, plocka mossor, lavar och vedlevande svampar eller samla in djur (tex insekter),
  • genomföra eller bedriva tävlingar, lägerverksamhet och andra större eller återkommande organiserade arrangemang.

Nedladdningar

Kontakt

E-postadress

Kontaktcenter Falu kommun

kontaktcenter@falun.se

Frågor och svar

Ställ en fråga till andra Naturkartan-användare.

Recensioner

Naturkartan

Naturkartan

Öppna detta i appen