Naturreservat

Stabergs ö

Naturreservat

0 av 5 stjärnor — (se recensioner)

Åtgärder

Beskrivning

Stabergs ö är en av sjön Runns större öar och ligger som en grön limpa i nordöstra delen av sjön. Här växer en blandskog med tall och gran, men även delar med lövträd. Området har stor betydelse för friluftslivet och är välbesökt året runt. Vintertid används området flitigt av skridsko-, skid- och skoteråkare samt fiskare. Sommartid besöks öarna i Runn framförallt av båt- och sommarstugeägare samt kajak- och kanotpaddlare. Under 2019 har en rastplats med slogbod och grillmöjligheter iordningställts på den västra sidan av ön.

Stabergs ö har längre tillbaka i tiden hört till Lönnemossa bergsmansgård och man använde ön för bland annat sommarbete för kreatur och eventuellt även odling och slåtter. Idag är de två tidigare öppna odlingsmarkerna planterade med gran och resterna av en körväg som förbinder odlingsmarkerna är fortfarande synlig. Sommarbetet på Stabergs ö upphörde under 1950-/1960-talet.

Hela ön kalavverkades i början av 1960-talet och planterades sedan med tall och gran. Sedan dess har ön i princip lämnats ifred vilket har lett till att träden står tätt och är ganska klena. Lövträd som annars röjs bort i skogsbruket har kunnat utvecklas fritt och bidrar idag med värdefull variation. Särskilt det stora inslaget av asp kommer att bidra med höga naturvärden i framtiden. Spår av gamla vägar och diken kopplade till den tidigare odlingsmarken bidrar till strukturer i området som höjer både natur- och kulturvärdet.

Fågellivet i området är rikt runt och på Stabergs ö. Sjöfåglar som häckar eller som regelbundet påträffas i området under häckningstid är skäggdopping, storlom, smålom, storskrake, småskrake, fisktärna och drillsnäppa. Andra fåglar som uppträder till och från i området är fiskgjuse, lärkfalk, häger, spillkråka och tjäder.

Aktiviteter och faciliteter

  • Naturreservat Naturreservat

Kontakt

E-postadress

Kontaktcenter Falu kommun

[email protected]

Frågor och svar

Ställ en fråga till andra Naturkartan-användare eller till ansvarig förvaltare.

Recensioner