Naturreservat

Sörmyren - Hynsån

Naturreservat

0 av 5 stjärnor — (se recensioner)

Åtgärder

Beskrivning

Sörmyren bjuder på ett av länets finaste myrområden. Mossrikedomen är stor liksom de fågelarter som gärna besöker området. Vandra fram på stigen i norr, men var försiktig om du ger dig ut på myren, så du inte kliver ner i någon vattenfylld göl.

Sörmyren är en högmosse, vilket innebär att den reser sig över omgivande marker. En mosse kan endast ta upp vatten från regn och det som växer uppe på mossen är därför arter som inte kräver mycket näring. Vid Sörmyren ligger mossens högsta punkt inte i mitten, utan i utkanten. Därför kallas den excentrisk. I mitten av mossen ligger vattenfyllda gölar, där långbenta vadarfåglar gärna spatserar. Med sina smala näbbar silar de vattnet och dyn på jakt efter insekter. I de torraste delarna av mossen står krokiga små tallar och på marken växer det odon, kråkbär, ljung och tranbär.

I den södra delen av myren tar kärren över. Här finns det både trådstarr- och flaskstarrkärr. Och ännu längre söderut finns rismossar, sumpskog och skogskärr.

Från sjön Hyn meandrar Hynsån fram genom skog och myr, in i reservatet för att slutligen rinna ut i sjön Svarten. Under ytan lever många olika fiskar och några av dem är stensimpa, elritsa, abborre och öring. Det finns även spår av bäver vid Hynsån.

Hynsåns vatten har burit timmerstockar som flottades bort från skogen där de fällts. Nästan alla vattendrag i Sverige har någon gång använts för flottning. Inför flottningen rensades stora stenar från åarna och ibland grävdes de djupare för att stockarna skulle komma fram snabbare. Idag restaureras vattendrag eftersom flottningen har påverkat många vattenlevande arter negativt.

Norr om leden, öster om Edlabäcken ligger en trefaldighetskälla. Förr i tiden trodde man att källan kunde bota sjukdomar om man drack från den. Då skulle vattnet ta med sig sjukdomarna norrut, som var de ondas hemvist. Vid källan växer mossorna kärrkrokmossa och purpurvitmossa. Purpurvitmossans nästan vinröda färg ger det annars gröngula mosstäcket ett speciellt utseende.

Genom den norra delen av reservatet passerar en stig där man kan vandra och köra skoter. Över Hynsån har det byggts en enkel bro. Fisket i reservatet administreras av Lingheds fiskevårdsområdesförening. Om du vill fiska ska du vända dig till dem för att köpa fiskekort.

Res hit med kollektivtrafik

Aktiviteter och faciliteter

  • Naturreservat Naturreservat

Hitta hit

Föreskrifter

I reservatet är det inte tillåtet att:

  • skada växande eller döda – stående eller omkullfallna – träd, stubbar och buskar, med undantag för mindre, löst liggande grenar och kvistar som får samlas in i syfte att göra upp eld,
  • framföra motordrivet fordon i terrängen, gäller både barmark och snötäckt mark, med undantag för att skoter får framföras på de markerade skoterleder som finns i beslutskartan då marken är snötäckt.

Utan Länsstyrelsens tillstånd är det inte heller tillåtet att:

  • gräva upp växter, plocka mossor, lavar och vedlevande svampar eller samla in djur (t.ex. insekter).

Kontakt

E-postadress

Kontaktcenter Falu kommun

kontaktcenter@falun.se

Frågor och svar

Ställ en fråga till andra Naturkartan-användare.

Recensioner

Naturkartan

Naturkartan

Öppna detta i appen