Naturreservat

Slogmyrloken

Naturreservat

0 av 5 stjärnor — (se recensioner)

Åtgärder

Beskrivning

Slogmyrlokens naturreservat mellan Falun och Bjursås består av sumpskogar och myrmarker med de två myrsjöarna Slogmyrloken och Ståbiloken i mitten. Reservatet bildades främst för att skydda grodarten större vattensalamander.

Större vattensalamander är en 14-16 cm långt groddjur. Det vårtiga skinnet är svart till mörkbrunt och buken är orangegul med svarta fläckar. Salamandern lever större delen av året på land, i skog och fuktig ängsmiljö i blockterrängen, cirka 10-100 meter från tjärnarna. Under lekfasen utvecklar hannarna en karaktäristisk ryggkam och en silverfärgad strimma längs med sidan. Salamandern leker under vår och försommaren i grunda småvatten och sjöar. Honan lägger ett ägg i taget som hon slår in blad från diverse undervattensvegetation. Arten är mindre vanlig och fridlyst. Varken ägg, yngel eller fullbildade djur får fångas, dödas, skadas eller flyttas.

Naturreservatet genomkorsas av en mindre väg i väst-östlig riktning som också är utmarkerad som cykelled. Vägen har funnits sedan åtminstone 1600-talet och kallas Bjúrsvägen. Området har två vandringsleder som rundar de båda myrsjöarna och här och var i reservatet finns mindre stigar upptrampade av djur och människor. Vid Slogmyrloken finns en rastplatser där du får elda, men man får ta med egen ved.

Res hit med kollektivtrafik

Aktiviteter och faciliteter

  • Naturreservat Naturreservat

Parkering

Vid vägkorsningen mitt i reservatet finns en mindre parkering för ca 5 bilar.

Hitta hit

Föreskrifter

I reservatet är det inte tillåtet att...

  • skada växande eller döda – stående eller omkullfallna – träd, stubbar och buskar, med undantag för insamling av löst liggande, mindre, torra grenar och kvistar i syfte att göra upp eld.
  • framföra motordrivet fordon i terrängen på barmark.

Vidare är det förbjudet att utan länsstyrelsens tillstånd:

  • gräva upp växter, plocka mossor, lavar och vedlevande svampar eller samla in djur (tex insekter).

Dispens och tillstånd för skyddad natur

Vill du göra en åtgärd som är förbjuden enligt föreskrifterna, måste du ansöka om dispens eller tillstånd.

Dispenser och tillstånd i skyddad natur

Kontakt

E-postadress

Kontaktcenter Falu kommun

kontaktcenter@falun.se

Frågor och svar

Ställ en fråga till andra Naturkartan-användare.

Recensioner

Naturkartan

Naturkartan

Öppna detta i appen