Naturreservat

Risröd naturreservat

Naturreservat

0 av 5 stjärnor — (se recensioner)

Åtgärder

Beskrivning

Är det någonstans man ska åka för att njuta av den underbara orkidén guckusko, så är det till Risröd - eller som området också har kallats Råbergsängarna. Men var rädd om den känsliga blomman.

Risröd nyttjades fram tills för 100 år sedan av Nedre Gärdsjö by för slåtter. Idag växer här i stället en granskog, med inslag av tall och björk, som skiftar i karaktär mellan välskött produktionsskog och oskött naturskog.

Det är framför allt guckuskon, som här har ett av sina största bestånd i länet, som gjort området känt men här finns ytterligare ett 10-tal orkidéarter så som brudsporre, korallrot, grönkulla, skogsknipprot, spindelblomster och skogsfru.

Aktiviteter och faciliteter

  • Naturreservat Naturreservat

Tillgänglighet

  • Nära parkering Nära parkering

Vägbeskrivning

Risröd ligger 5 km öster om Rättviks tätort.

Förordningar

Inom reservatet är det inte tillåtet att...

  • skada växande eller döda träd – stående eller omkullfallna – träd, stubbar och buskar.

  • framföra motordrivet fordon i terrängen, gällande både barmark och snötäckt mark.

Utan Länsstyrelsens tillstånd är det dessutom förbjudet att:

  • gräva upp växter, insamla mossor, lavar, vedlevande svampar eller djur.

  • genomföra eller bedriva tävlingar, lägerverksamhet och andra större eller återkommande organiserade arrangemang.

Kontakt

Adress

+46 (0)248-700 00

E-postadress

Rättviks kommun

[email protected]

Frågor och svar

Ställ en fråga till andra Naturkartan-användare eller till ansvarig förvaltare.

Recensioner