Naturreservat

Mossgräsberget

Naturreservat

0 av 5 stjärnor — (se recensioner)

Åtgärder

Beskrivning

Mossgräsbergets naturreservat domineras av en stor lövbränna, det vill säga en lövskog som kommit upp efter skogsbrand. Lövbrännan utgör kärnan i en hel trakt som brann av vid en storbrand i slutet av 1800-talet. Nu lyser lövskogen i ögonen när man blickar västerut över Ågsjön från vägen mellan Åg och Vintjärn. Väl inne i skogen dominerar asp och högstammig björk, ofta angripen av sprängticka. Marken är mer näringsrik än vad som är brukligt i gamla lövbrännor. Nattviol är en av karaktärsväxterna och den mindre flugsnapparen har här sin säkraste lokal i Dalarna. Förutom lövskogen ingår blandskog, rena granbestånd och i norr magrare tallmarker. Lövbrännan påverkades tidigare av skogsbete av korna från Ågs hage, ett jordbruk där åkrarna slogs senast 1954.

I juni 2011 genomförde Länsstyrelsen en naturvårdsbränning. Ett cirka tio hektar stort område i reservatets norra delar brändes. Skogen som brändes var tallskog med ett visst inslag av lövträd, men även en ökande andel gran. Syftet med bränningen var att återinföra branden som en naturlig störning i skogen. Bränningen lyckades och resultatet blev att huvuddelen av granarna dog medan de flesta av tallarna överlevde. De döda träden blir snabbt yngelplatser för brandgynnade insekter vars larver i sin tur blir föda för områdets hackspettar.

Res hit med kollektivtrafik

Aktiviteter och faciliteter

  • Naturreservat Naturreservat

Tillgänglighet

  • Nära parkering Nära parkering

Parkering

Parkering finns längs vägen strax efter att man kommit in i reservatet.

Hitta hit

Från Ågs bruk kör man norrut mot Vintjärn. Passera över bron och sväng sedan vänster in på första avtagsvägen. Följ vägen ca 1 km till reservatet.

Föreskrifter

I reservatet är det inte tillåtet att...

  • skada växande eller döda träd, vindfällen, stubbar eller lågor
  • köra motordrivet fordon i terrängen

Nedladdningar

Kontakt

E-postadress

Kontaktcenter Falu kommun

kontaktcenter@falun.se

Frågor och svar

Ställ en fråga till andra Naturkartan-användare.

Recensioner

Naturkartan

Naturkartan

Öppna detta i appen