Naturreservat

Långön

Naturreservat

0 av 5 stjärnor — (se recensioner)

Åtgärder

Beskrivning

Långön är den största ön i Ågsjön och är ett trevligt utflyktsmål för alla som gillar friluftsliv. Ön är helt obebyggd och enkel att ta sig i land på från båt eller från is. Här växer en nästan 200-årig naturskogsliknande skog där många sällsynta arter trivs.

Ön är småkuperad med en blockrik terräng. Skogen på ön består av äldre tall-, gran- och barrblandskog. Den skiljer sig från skogen på fastlandet genom att den har högre virkesvolym och större inslag av björk, asp och sälg samt längs stranden klibbal. Skogen är naturligt föryngrad förutom några planterade lärkträd och har en ålder på uppemot 150-200 år. Brandstubbar vittnar om att området tidigare brunnit. Påverkan på skogen finns även i form av dimensionshuggning som genomfördes under 1870-talet.

Långön ligger nära Ågs bruk. Ågs bruk anlades år 1828 av Kopparbergs bergslag som hjälphytta till Svartnäs bruk. Trots närheten till bruket är spåren från avverkningar på Långön få.

På den södra sidan av Långön finns en naturlig plats att stiga i land på. Här syns även spår efter lägereldar och några sittplatser i form av enkla ditlagda plankor.

Res hit med kollektivtrafik

Aktiviteter och faciliteter

  • Naturreservat Naturreservat

Hitta hit

Kör väg 850 till Vintjärn och ta av höger mot Ågs bruk. Håll vänster efter ca 2,5 km och höger efter ytterligare en knapp kilometer. Fortsätt ytterligare ca 3 km tills du kommer till ett igenväxt grustag på vänster sida och en grusplan på höger sida där man kan parkera.

Vid Ågsjöns strand finns en båtramp för båtägare att använda för att sjösätta sina båtar i Ågsjön. Båtrampen består av en liten väg som går ner i sjön strax norr om bäcken i mitten av Hornbobrändans naturreservat. Den sköts av Ågsjöns fiskevårdsområdesförening.

Föreskrifter

I reservatet är det inte tillåtet att:

  • skada växande eller döda – stående eller omkullfallna – träd, stubbar och buskar, med undantag för insamling av löst liggande, mindre, torra kvistar i syfte att göra upp eld.
  • framföra motordrivet fordon på barmark i terrängen

Utan Länsstyrelsens tillstånd är det inte heller tillåtet att:

  • gräva upp växter, plocka mossor, lavar och vedlevande svampar eller samla in djur (tex insekter).

Kontakt

E-postadress

Kontaktcenter Falu kommun

kontaktcenter@falun.se

Frågor och svar

Ställ en fråga till andra Naturkartan-användare.

Recensioner

Naturkartan

Naturkartan

Öppna detta i appen