Naturreservat

Källmyrarna

Naturreservat

0 av 5 stjärnor — (se recensioner)

Åtgärder

Beskrivning

Källmyrarnas naturreservat består av en mosaik av gammal skog och insprängd myrmark. Området har brunnit för länge sedan vilket ett mindre antal brandhögstubbar vittnar om. Skogen består av en gammal barrskog med inslag av björk. Bitvis är det gott om grova lågor (liggande döda träd) och här och var finns en del torrträd. I delar av reservatet finns storblockig morän, som tillsammans med lågorna bitvis gör området svårframkomligt. En smal myr avgränsar reservatet söderut och ett större myrparti ligger insprängt mitt i området.

Här växer bland annat de ovanliga lavarna och vedsvamparna kattfotslav, garnlav och vedticka, vilka indikerar höga naturvärden. Den rödlistade vedsvampen rynkskinn, som växer på undersidan av grova, liggande stammar av gran, finns också i området. Skogen är ett tillhåll för många tjädrar, då flera spelplatser finns inom och i närheten av reservatet.

Vid reservatets nordöstra gräns, där det centrala myrpartiet har en utstickare mot skogsbilvägen, springer en källa fram. Från denna kan området ha fått sitt namn, Källmyrarna.

Res hit med kollektivtrafik

Aktiviteter och faciliteter

  • Naturreservat Naturreservat

Tillgänglighet

  • Nära parkering Nära parkering

Fakta

Bildades: 2004

Storlek: 19 ha

Kommun: Falun

Förvaltare: Länsstyrelsen

Hitta hit

Åk till Lumsheden. Tag norrut på grusvägen som ligger i byns östra ände där åker möter skog. Följ grusvägen ca 5,5 km och sväng sedan höger in på en skogsbilväg. Följ vägen nästan till dess slut. Strax innan vändplanen finns möjlighet att parkera.

Föreskrifter

I reservatet är det inte tillåtet att...

  • skada växande eller döda träd och buskar, gräva upp växter, plocka mossor, lavar och vedlevande svampar.

Nedladdningar

Kontakt

E-postadress

Kontaktcenter Falu kommun

kontaktcenter@falun.se

Frågor och svar

Ställ en fråga till andra Naturkartan-användare.

Recensioner

Naturkartan

Naturkartan

Öppna detta i appen