Naturreservat

Hornbobrändan

Naturreservat

0 av 5 stjärnor — (se recensioner)

Åtgärder

Beskrivning

Hornbobrändan består främst av en äldre tallskog som visar tydliga spår efter skogsbränder. På marken växer mest blåbärsris, med inslag av lingon och ljung. I våtmarken Pisstrandfly i norra delen av området växer dvärgbjörk, skvattram och tuvull. I mitten av området finns ett band av mindre våtmarker och sumpskogar med en bäck som går ner till Ågsjön. I södra delen finns Knuts tjärn, en liten rund skogstjärn.

Största delen av Hornbobrändan består av en ljus äldre tallskog. Upprepade bränder har skapat en tallskog med plattkroniga gammeltallar och yngre träd inblandade. Här finns träd med brandljud, liksom torrakor och stubbar med kolrester. Trots förekomst av kolbottnar och stubbar efter en dimensionsavverkning - skogsavverkning där man bara högg träd över en viss grovlek - har området en påfallande naturskogsprägel. En stor del av skogen är ca 130 år, men det finns äldre träd som är upp emot 270 år gamla. I den fuktiga låglänta delen finns ett område med storvuxna aspar och död ved av både asp, björk, gran och tall.

Det finns en märkt stig som går igenom norra delen av naturreservatet. Stigen går in i skogen bakom ett stort flyttblock som ligger vid vägen, följer åsen mot nordost och går vidare ut ur naturreservatet i norra änden. Det finns ytterligare en mindre stig in i reservatet som går från vägen och in till Knuts tjärn.

Aktiviteter och faciliteter

  • Naturreservat Naturreservat

Tillgänglighet

  • Nära parkering Nära parkering

Parkering

I västra delen av naturreservatet, där vägen som löper ut ur området mot nordväst, finns ett gammalt grustag som nu håller på att växa igen. Mitt emot grustaget finns en stor grusplan där det går att parkera.

Hitta hit

Hornbobrändan ligger vid Ågsjöns östra strand, en dryg mil nordost om Svärdsjö. Kör väg 850 till Vintjärn och ta av höger mot Ågs bruk. Håll vänster efter ca 2,5 km och höger efter ytterligare en knapp kilometer. Fortsätt ytterligare ca 3 km för att komma till reservatet.

Föreskrifter

I reservatet är det förbjudet att:

  • skada växande eller döda – stående eller omkullfallna – träd, stubbar och buskar, med undantag för insamling av löst liggande, mindre, torra grenar och kvistar i syfte att göra upp eld.
  • framföra motordrivet fordon i terrängen på barmark.

Vidare är det förbjudet att utan Länsstyrelsens tillstånd:

  • gräva upp växter, plocka mossor, lavar och vedlevande svampar eller samla in djur (t.ex. insekter).

Kontakt

E-postadress

Kontaktcenter Falu kommun

kontaktcenter@falun.se

Frågor och svar

Ställ en fråga till andra Naturkartan-användare.

Recensioner

Naturkartan

Naturkartan

Öppna detta i appen