Naturreservat

Holmsjöarna

Naturreservat

0 av 5 stjärnor — (se recensioner)

Åtgärder

Beskrivning

Vid Holmsjöarna gör Dalälven en 90-graderssväng och fortsätter söderut. Här flyter älven lugnt med älvvallar, så kallade levéer, på sidorna. Innanför finns sanka områden med flera sjöar. Här finner man ett rikt fågelliv, framför allt vår och höst, för rastande fåglar. Man kan bland annat få se vigg, brunand, skäggdopping, tornfalk, hornuggla, kärrhök med mera Fiskgjuse och lärkfalk kan också ses jaga vid sjöarna.

Området är flitigt utnyttjat för friluftsaktiviteter, bland annat för exkursionsverksamhet för skolklasser och fågelintresserade, som har tillgång till iordningsställda spångade leder och fågeltorn.

Aktiviteter och faciliteter

  • Naturreservat Naturreservat

Kontakt

E-postadress

Jakob Wallin

[email protected]

Frågor och svar

Ställ en fråga till andra Naturkartan-användare.

Recensioner