Naturreservat

Gravbergsdalen naturreservat

Naturreservat

0 av 5 stjärnor — (se recensioner)

Åtgärder

Beskrivning

Gravbergsdalens naturreservat nås efter en kortare vandring på skogsstigar i 1,3 km. Reservatet består av en ca 600 m lång förkastningsspricka och i botten av den växer ett litet orört granbestånd.

Förkastningssprickan bildades under en händelserik period i jordens geologiska historia. Kraftiga rörelser i jordskorpan gjorde då att stora sprickor bildades i urberget. Sprickdalen är idag som mest 10 meter djup och 5-10 meter bred.

I reservatet finns fina rastmöjligheter dock ej ordnad rastplats.

Aktiviteter och faciliteter

  • Grön = Liten risk för trängsel Grön = Liten risk för trängsel
  • Naturreservat Naturreservat

Parkering

Sker utmed Hällstorpsvägen där mindre parkeringsficka finns.

Respektera passerande trafik.

Vägbeskrivning

Adress: Gravbergsdalens Naturreservat, Hälltorpsvägen, 77190 Ludvika

Förordningar

Inom reservatet är det inte tillåtet att...

  • göra åverkan på mark eller geologiska naturföremål,

  • skada växande eller döda - stående eller ikullfallna träd och buskar, plocka eller gräva upp örter, mossor, lavar och vedsvampar,

  • elda,

  • fånga eller insamla ryggradslösa djur,

  • inplantera för området främmande växt- eller djurart,

  • köra motordrivet fordon i terrängen.

  • störa djurlivet t.ex. genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 meter,

  • medföra okopplad hund.

Kontakt

E-postadress

Siw Östlund

[email protected]

Organisationens logotyp

Smedjebackens kommun

Frågor och svar

Ställ en fråga till andra Naturkartan-användare eller till ansvarig förvaltare.

Recensioner