Naturreservat

Gräsberget naturreservat

Naturreservat

0 av 5 stjärnor — (se recensioner)

Åtgärder

Beskrivning

En liten strimma av den granskog som tidigare klädde Gräsbergets hela nordostsluttning har här sparats som reservat. På 1 hektar för granarna en ojämn kamp mot vinden tills skogen runt om växt upp igen.

Idag består omgivningen av ungskog och hyggen. I reservatet finns däremot rikligt med döda träd, högstubbar och vindfällen. Flera sällsynta lavar, mossor och vedsvampar har hittats, till exempel rynkskinn, lunglav, violettgrå tagellav, citronticka och rosenticka. Den rikliga mängden död ved gynnar också olika insekter och fåglar.

Aktiviteter och faciliteter

  • Naturreservat Naturreservat

Kontakt

Adress

Telefon: 0247-80000

E-postadress

Kundtjänst

kundtjanst@leksand.se

Frågor och svar

Ställ en fråga till andra Naturkartan-användare.

Recensioner

Naturkartan

Naturkartan

Öppna detta i appen