Naturreservat

Båtstad-Mellsta

Naturreservat

0 av 5 stjärnor — (se recensioner)

Åtgärder

Beskrivning

Här kan du vandra längs Dalävens strand i Mellstas öppna
betesmarker öster om riksväg 70. Väster om vägen möter
Båtstads barr- och lövskogar med möjligheter till vandring,
motion eller bad och fiske i Båtstadsjön.Här finns även en stor grillplats med tak, bord och bänkar. Grillplatsen ligger intill parkeringen och är anpassad för rullstol och barnvagn. Till den här grillplatsen behöver du ta med egen ved.
Området är uppbyggt av väldiga sandavlagringar från
tiden efter inlandsisens avsmältning. Vid Båtstad är detta
sandtäcke upp till 60 meter tjockt. I områdets nordvästra
delar har Dalälven skurit sig ner i sanden och bildat djupa
raviner. Sandavlagringen är också en stor grundvattentillgång
för kommunen. Förr använde de kringliggande byarna
området för slåtter och bete. Man hade kor här till in på
1960-talet och landskapet längs älven var då mer öppet.
Betesmark blir skog
Idag har stora delar vuxit igen till skogsmark. Nu är det här
en värdefull miljö för många växter och djur. I ravinenas
skogsdunkel kan man hitta getrams och den ovanliga skuggviolen.
De strandnära lövskogarna är hem för den mindre
hackspetten. Och i sluttningarna ner mot Båtstadsjön visar
sig ibland vinterskål tidigt på våren, en kräsen och ovanlig
svamp.

Adress

  Mellstavägen 3

  784 68 Borlänge

  Sverige

Aktiviteter och faciliteter

 • Friluftsområde Friluftsområde
 • Naturreservat Naturreservat

Tillgänglighet

 • Nära parkering Nära parkering
 • Nära kollektivtrafik Nära kollektivtrafik
 • Nära toalett Nära toalett
 • Barnvagnstillgängligt Barnvagnstillgängligt

Parkering

Parkering finns vid Mellsta camping och vid Båtstadsjön på västra sidan av E16

Kommunikationer

Från Borlänge centrum Buss 3 mot Kvarnsvedens idrottsplats eller Buss 215 mot Gagnef hållplats Båtstadvägen.

Vägbeskrivning

E16 norrut och sväng höger i Mellstarondellen därefter vänster mot Campingen (Mellstavägen 3).

Kontakt

E-postadress

Jakob Wallin

[email protected]

Frågor och svar

Ställ en fråga till andra Naturkartan-användare eller till ansvarig förvaltare.

Recensioner