Naturreservat

Uttorp naturreservat

Naturreservat

0 av 5 stjärnor — (se recensioner)

Åtgärder

Beskrivning

Naturreservatet Uttorp är en del av ett stort strövvänligt utmarksområde på södra delen av Sturkö. Du kan inte komma längre ut i Blekinges skärgård utan båt. Från den vackert öppna kustheden kan du skåda ut över havet och vid klart väder siktar du Utklippans fyr.

Närmast havet och ett stycke inåt land utgörs området av blockiga strandängar och berghällar, enbuskrik utmark, hedmarker och öppna sandfält. Längre norrut övergår landskapet i igenvuxen ljunghed och den skogliga karaktären ökar, med inslag av gles ekskog med en del gamla, vidkroniga ekar. Stranden är smal och består främst av stenar och block med inslag av sand och grus. Området har tillsammans med angränsande Natura 2000-område stor betydelse för det rörliga friluftslivet.

Reservatsregler hittar du via länken nedan, men du få t.ex. inte släppa hund eller andra djur fria inom området, uppgöra eld annat än på härför avsedda platser eller tälta eller uppställa husvagn.

Källa: Länsstyrelsen

Res hit med kollektivtrafik

Aktiviteter och faciliteter

 • Naturreservat Naturreservat

Fakta

Skyddsår: 1980

Kommun: Karlskrona

Karaktär: Kustljunghed, marin miljö

Areal: 22 hektar varav 15 hektar land och 7 hektar vatten

Markägare. Privat

Förvaltare: Länsstyrelsen Blekinge

Skyddsform: Naturreservat och Natura 2000

Hitta hit

Kör mot Sturkö kyrka. Strax innan kyrkan visar skyltar vägen till naturreservatet.

Buss 123 från Karlskrona centralstation till hållplats "Uttorp" tar cirka 45 minuter. Från hållplatsen är det 700 meter till naturreservatet.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka Uttorp, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning
 • skada växande träd, eller vegetation i övrigt genom att gräva upp växter
 • avsiktligt störa djurlivet
 • släppa hund eller andra djur fria inom området
 • uppgöra eld annat än på härför avsedda platser
 • på störande sätt utnyttja radio, grammofon, bandspelare eller dylikt
 • tälta eller uppställa husvagn
 • framföra motordrivet fordon annat än på härför upplåten väg och parkeringsplats
 • framföra motordrivet fordon med högre hastighet än 30 kilometer/timme
 • anbringa tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift eller därmed jämförlig anordning.

Kontakt

E-postadress

Länsstyrelsen Blekinge

blekinge@lansstyrelsen.se

Frågor och svar

Ställ en fråga till andra Naturkartan-användare.

Recensioner

ARK56

ARK56

Öppna detta i appen