Naturreservat

Skärva, Naturreservat

Naturreservat

0 av 5 stjärnor — (se recensioner)

Åtgärder

Beskrivning

Skärva herrgård byggdes vid slutet av 1700-talet. Den omges av ett tilltalande herrgårdslandskap. Här kan du uppleva artrika ädellövskogar där murgrönan klättrar i träden. Det finns stränder, ängar, hagar, lundar och kärr.
Skärva har troligen fått sitt namn efter de många blocksamlingar, skärv, som finns inom området. Skärva herrgård, som byggdes av skeppsbyggaren Fredrik Henrik af Chapman, är tillsammans med den angränsande parken byggnadsminne sedan 1975.

Ädellövskog och hagmarker

Inom reservatet finns ädellövskog med bland annat bok, ek, ask, lind och avenbok. Om våren täcks marken av vitsippor, vårlök, lungört, tandrot och många andra örter. Hagmarker med gamla träd och öppna naturbetesmarker med strandängar ger en stor mångfald av växter och djur.

De gamla träden utgör livsmiljöer för lavar, tickor och insekter. Det lägre djurlivet är mycket intressant, här finns vedlevande insekter som trivs i de gamla grova träden.

Res hit med kollektivtrafik

Aktiviteter och faciliteter

 • Naturreservat Naturreservat

Fakta

Skyddsår: 1995

Kommun: Karlskrona

Karaktär: Herrgårdslandskap, ädellövskogar, stränder, ängar, hagar, lundar, kärr, marin miljö

Areal: 230 hektar, varav 160 hektar land och 70 hektar vatten

Markägare: Privat

Förvaltare: Länsstyrelsen Blekinge

Skyddsform: Naturreservat och Natura 2000

Hitta hit

Följ skyltning från E22. Om du kommer västerifrån, ta av vid trafikplats 61 i Nättraby. Om du kommer österifrån, ta av vid trafikplats 62 vid Ryttarliden.Närmaste busshållplats är Skärva cirka 300 meter norr om reservatet och som trafikeras av linje 5.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka Skärva, men tänk på att det inte är tillåtet att

 • gräva eller på annat sätt skada fast naturföremål eller ytbildning
 • skada stenmurar och odlingsrösen
 • framföra motordrivet fordon annat än på härför avsedda vägar och parkeringsplatser
 • gräva upp växter eller skada levande eller döda träd
 • otillbörligt störa djurlivet
 • medföra ej kopplad hund
 • tälta eller uppställa husvagn
 • anbringa tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift eller därmed jämförlig anordning
 • på ett störande sätt utnyttja radio, bandspelare eller på annat sätt åstadkomma störande ljud
 • rida eller cykla annat än på vägar.

Utan tillstånd från länsstyrelsen får du inte heller

 • bedriva vetenskaplig forskning eller undersökningsverksamhet inom skogsmark eller naturbetesmark
 • plocka svamp och insamla insekter.

Kontakt

E-postadress

Länsstyrelsen Blekinge

blekinge@lansstyrelsen.se

Frågor och svar

Ställ en fråga till andra Naturkartan-användare.

Recensioner

ARK56

ARK56

Öppna detta i appen