Vandring

12 Alljungen - Mörtsjöåsen | Blekingeleden

Vandring

0 av 5 stjärnor — (se recensioner)

Information om leden

  • Längd 24.1 km
  • Svårighetsgrad Blå - medel

Åtgärder

Beskrivning

Härliga naturupplevelser i en variationsrik skog med inslag av rinnande vatten, imponerande bokskogar och fullt fungerande småbruk. Missa inte Lyckebyåns vackra formationer och skogsbygdens rika innehåll av blandskogar. Långt bort från större samhällen är skogen på något sätt mer genuin. Den som har turen på sin sida kan mycket väl se havsörn över vidderna.

Biotopskyddsområdet vid Mästaremåla är ett vackert kulturlandskap med enorma stengärdsgårdar, lövträd och betade strandängar. Stora delar av Natura 2000-området odlades ända in på 1930-talet då marken blev betesmark. På de torra och blockrika moränkullarna växer vackert darrgräs, knägräs, solvända, jungfrulin och den rödlistade och hotade arten stortimjan. Vid omfattande inventeringar har man hittat en handfull dynglevande skalbaggar liksom sexfläckig och bredbrämad bastardsvärmare.

Mörtsjöåsen ligger mellan sjöarna Stora Åsjön och Mörtsjön, sex kilometer utanför Rödeby. Redan på 1600-talet inkvarterades soldater på den dåtida Mörtön men det skulle dröja nästan 300 år innan Mörtsjöåsen blev den friluftsanläggning den är idag. Missa inte badplatsen vid Mörtsjön som bjuder på unika solnedgångar.

Blekingeleden är en 26 mil lång vandringsled från Sölvesborg i väster till Bröms i nordost. Du vandrar på ett varierat underlag längs stigar och grusvägar genom ett mosaiklandskap av skog, betesmarker, sjöar och små åkrar. Det finns tillgång till vatten och toaletter på de flesta etapper längs leden. Blekingeleden markeras med orange färg på stolpar och skyltar. Leden är beskriven från väst till öst – men du vandrar så klart vilket håll du vill.

Allemansrätten ger dig som besökare möjlighet att vistas fritt i den svenska naturen. www.allemansratten.se

Res hit med kollektivtrafik

Aktiviteter och faciliteter

  • Vandring Vandring

Nedladdningar

Kontakt

Adress

Blekinge Arkipelag Kurpromenaden 4 372 36 Ronneby

E-postadress

Team ARK56

team@ark56.se

Frågor och svar

Ställ en fråga till andra Naturkartan-användare.

Recensioner

ARK56

ARK56

Öppna detta i appen