Det här behöver du tänka på när du vistas i renbetesfjällen

Bilder

  • Ren i fjällskog
    Foto: Daniel Wolf Watz

Fjällen är ett kulturlandskap och och på flera platser pågår renskötsel. Så också i Bergs kommun. Här verkar Tåssåsens sameby med ett 50-tal medlemmar och cirka 9 000 renar i sommarflocken. Besökstrycket i fjällen ökar och därmed också risken för påverkan på renskötseln. Det är viktigt att du som fjällbesökare visar hänsyn och vet hur du bör agera där renskötsel bedrivs.

Tänk på detta när du vistas i fjällen:

  • Låt alltid renen vara ifred. Om du stöter på renar, ta en stor omväg runt eller sitt ner tyst och vänta på att de passerar.
  • Håll din hund kopplad där det finns renar. En lös hund kan orsaka stora störningar och skada för renen och renskötselarbetet.
  • Följ markerade leder.
  • Undvik att störa renar vid snölegor, de uppehåller sig där för att skydda sig mot värme och besvärliga insekter.
  • Undvik att tälta i frodiga dalgångar.
  • Cykla på vägar och för cykling avsedda leder och stigar.
  • På hållbarafjäll.nu håller du dig uppdaterad om var du kan vistas utan att störa, både under kalvning och kalvmärkning (20 april–20 juli) samt under älgjakt och renarnas brunstperiod (1 september–25 oktober).

Kontakt

E-postadress

Sandra Landén

+46 687 164 08

sandra.landen@berg.se

Naturkartan

Naturkartan

Öppna detta i appen