Naturkartan - på svenska och engelska!

Bilder

[Eng] Naturkartan is the best guide to nature experiences and outdoor life in Älmhults kommun. Our aim is to give both new and experienced outdoor lovers an opportunity to discover more of Älmhult!

Many of the actitivies and sights in the map are described both in Swedish and English.

When you browse the Naturkartan.se website it follows the general language setting in your browser. This means that wherever there is a text in English in Naturkartan it will automatically be displayed in your browser if English is your preferred language setting. In the app, you manually set your preferred language. Enjoy Naturkartan and Älmhult!

[Sv] I Älmhults kommun är Naturkartan den självklara guiden till naturupplevelser och friluftsliv. Vårt mål är att ge både nya och erfarna friluftsmänniskor en möjlighet att uppleva Älmhult!

Många av aktiviteterna i Naturkartan.se är beskrivna både på svenska och på engelska. När du använder naturkartan.se på webben följer den din allmänna språkinställning i webbläsaren. Om din språkinställning är engelska får du alltså automatiskt se den engelskspråkiga varianten där den finns. I appen ställer du manuellt in vilket språk du önskar. Mycket nöje i Naturkartan och i Älmhult!

Kontakt

E-postadress

Älmhults turistinformation

turist@almhult.se

Naturkartan

Naturkartan

Öppna detta i appen