Naturreservat

Brassberget, Naturreservat

Naturreservat

0 av 5 stjärnor — (se recensioner)

Åtgärder

Beskrivning

Skogen i Brassbergets naturreservat har genom århundraden formats av återkommande skogsbränder. Här kan du njuta av utsikten från berget. Eller titta på fåglar. Skogarna och växterna bjuder på fina naturupplevelser. Brassbergets naturreservat ligger 4 kilometer norr om Ramsjö och omfattar 139 hektar. Under de senaste 500 åren har det brunnit i snitt 3 gånger per hundra år. År 1888 utbröt en omfattande skogsbrand och det var senaste gången det brann i området.

Stort inslag av lövträd

Bränderna har gett en skog som har ett mycket stort inslag av lövträd. Och med det följer ett intressant växt- och djurliv. Lövskogen som växer här idag är alltså cirka 120 år gammal och har i stor utsträckning varit opåverkad av skogsbruk.

Spännande arter i Brassberget

I skogen finns det en stor mängd döda och döende träd. Här trivs vedsvampar och även den rödlistade stora asptickan och doftskinn. I Brassbergets naturreservat växer åtta olika sorters orkidéer i området. Till exempel skogsfrun och grönkulla. En annan ovanlig växt som går att hitta är sötgräs.

Hackspettar trivs i denna lövrika skog med död ved, så här kan du få se både gråspett, spillkråka och mindre hackspett.

Res hit med kollektivtrafik

Aktiviteter och faciliteter

  • Naturreservat Naturreservat

Fakta

Skyddsår: 1992 Areal: 139 hektar Karaktär: Skog Kommun: Ljusdal Förvaltare: Länsstyrelsen Skyddsområde: naturreservat, Natura 2000

Hitta hit

Naturreservatet ligger cirka 4 kilometer ostnordost om Ramsjö i Ljusdals kommun.

Föreskrifter

I naturreservatet gäller speciella regler. Det inte är tillåtet att:

  • skada mark eller geologiska föremål
  • skada växande eller döda – stående eller omkullfallna – träd och buskar, gräva upp eller plocka örter, mossor, svamp och lavar
  • skada eller bortföra hotade eller sällsynta djur
  • framföra motordrivet fordon i terrängen
  • elda eller ta ved.

För fullständiga föreskrifter, se reservatsbeslutet.

Kontakt

Frågor och svar

Ställ en fråga till andra Naturkartan-användare.

Recensioner

Naturkartan

Naturkartan

Öppna detta i appen