Zdjęcia

  • Glid förbi vassbälten, supskogar och strandängar i Vattenriket.
    Glid förbi vassbälten, supskogar och strandängar i Vattenriket.
    Zdjęcie: Biosfärkontoret

Paddla i Vattenriket

Få aktiviteter är så vilsamma som att glida i sakta mak förbi vassbälten, sumpskogar och strandängar. Helge å erbjuder vacker, naturnära paddling.

Strandängar och stadsvyer runt ön Blackan (8 km)

Helge å rinner på båda sidor om Blackan. En tur runt ön bjuder på fin paddling mellan stad och strandängar. Här får du en trevlig runda, kanske med en avstickare till Franckes udde vid Näsby gård. Turen går norrut från Kristianstads centrum till Araslövssjön vid Lillö och tillbaka. Vid Lillö finns en besöks- plats med information, fikabord och toalett.

Kristianstad till Ekenabben (5 km)

Ekenabben är en spännande besöksplats att paddla till från centrala Kristianstad. Paddla söderut och välj östra fåran ut i Hammarsjön. Följ Hammarslundsvallen till Ekenabben in i den lilla skyddade viken. Här finns en spångad stig, fågeltorn, grillplats, fiskebrygga och toaletter.

Helge å möter havet (15 km)

Från Kavrö bro strax söder om Hammar-sjön kan du paddla till Yngsjö via åns huvudfåra. Längs ån upplever du våtmarks-områden med bladvass, videsnår och betade strandängar. Avsluta turen på södra sidan av Gropahålet eller vid cam-pingen strax innan.

Helgeåns gamla åfåra (20 km) Helgeåns gamla fåra slingrar sig fram genom ett brukat landskap. Utgå från Kavröbro och paddla söderut genom Härnestadsgraften. Stanna till vid Pulkens naturreservat med utemuseum och toalett. Fortsätt vidare till Åhus och besöksplats Aosehus strax intill gästhamnen med isättningsramp.

Havspaddling mellan Gropahålet och Åhus (8–11 km)

Är du en erfaren kajakpaddlare kan du paddla längs stranden mellan Gropahålet och Åhus. Tänk på vind och strömmar längs den öppna kusten och fågelskydds-området i Äspets naturreservat.

Från 15 mars till 30 september får du inte uppehålla dig i området, utan måste paddla utanför de yttersta skären. Ett alternativ är att gå i land vid Snickarhaken.

Kategorie

  • Wiosłowanie Wiosłowanie

Kontakt

Adres e-mail

Kristianstads kommun

+46 44 13 50 00

kommun@kristianstad.se

Naturkartan

Naturkartan

Otwórz to w aplikacji