Rezerwat przyrody

Ramnässkogen

Rezerwat przyrody

0 z 5 gwiazdek — (zobacz recenzje)

Akcje

Opis

På gångavstånd från Ramnäs ligger naturreservatet Ramnässkogen. Här kan du motionerna i ett upplyst elljusspår eller vandra på skogsvägar. Genom naturreservatet går en gammal banvall och längs den kan du hitta spår av ett gammalt banvaktarboställe. Kanske gör du även ett besök i grannreservatet Jan-Olsskogen då stigen leder dig över reservatsgränserna. Under sensommar och höst kan du plocka både bär och matsvamp i området.

Håll utkik efter den fridlysta och ovanliga blomman mosippa längs elljusspåret om du gör ett besök här under våren.

Działania i udogodnienia

  • Idrottsplats Idrottsplats
  • Rezerwat przyrody Rezerwat przyrody

Dostępność

  • Blisko parkingu Blisko parkingu

Fakty

Kommun: Surahammar

Skyddat år: 2018

Areal: 267 hektar

Förvaltare: Länsstyrelsen

Wskazówki dojazdu

Till Ramnässkogen kan du ta dig till fots eller med cykel från samhället Ramnäs. Följ Åshammarvägen förbi Bäckhammarskolan österut. Passera järnvägsövergången och gå in på elljusspåret vid kraftstationen.

Med bil kör du från Ramnäs norrut på väg 668. Efter cirka 1 kilometer sväng höger mot skylt Västerfärnebo 22. Kör 300 meter. Sväng höger in på en skogsbilväg. Kör cirka 2 kilometer tills du kommer till en trevägskorsning. Sväng höger mot parkering.

Regulamin

Välkommen att göra ett besök i naturreservatet!

Här finns regler som du som besökare måste följa. Reglerna finns till för att skydda områdets naturvärden.

Det är förbjudet att:

  • gräva, hacka, rista, måla eller på annat sätt skada jordytan eller fasta naturföremål såsom berghällar eller block,
  • framföra eller ställa upp motordrivet fordon och släp annat än på befintlig skogsbilväg eller parkeringsplats,
  • medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur,
  • fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar, samt skada vegetation eller naturföremål i övrigt till exempel genom att elda död ved, insamla örter, gräs, mossor, svampar eller lavar, med undantag för bär och matsvamp för husbehov,
  • insamla insekter eller andra ryggradslösa djur,
  • permanent markera spår.

Dessutom är det förbjudet att utan Länsstyrelsens tillstånd:

  • använda området för organiserade tävlings- eller övningsändamål, lägerverksamhet eller motsvarande, där deltagarantalet överstiger 200 personer.

Kontakt

Adres

Kontakta mig om du har frågor om Naturkartan Västmanland.

Adres e-mail

Ulrika Mogren

[email protected]

Pytania i Odpowiedzi

Zadaj pytanie innym użytkownikom Naturkartan.

Opinie