Rezerwat przyrody

Forsån

Rezerwat przyrody

0 z 5 gwiazdek — (zobacz recenzje)

Akcje

Opis

Från hyttområdet i Riddarhyttan slingrar sig den brusande Forsån söderut mot länsgränsen. På flera platser längs med ån finns spår av Bergslagens järnhantering, som hyttruiner och dammar.

I vattnet lever bland annat den utrotningshotade flodpärlmusslan. Här trivs många fågelarter som letar bon i håliga träd och mat i det strömmande vattnet. Läng med flera delar av ån kan du se spår efter bävrar, som fällda träd, dammar och hyddor.

Działania i udogodnienia

 • Rezerwat przyrody Rezerwat przyrody

Fakty

Kommun: Skinnskatteberg

Skyddat år: 2010

Areal: 127 hektar

Förvaltare: Länsstyrelsen

Wskazówki dojazdu

Forsån slingrar sig fram genom landskapet. Informationsskyltar är uppsatta på fyra platser längs ån. Ett förslag är att svänga av väg 68 cirka 1,5 kilometer söder om Riddarhyttan och köra mot Hedhammar. Efter cirka 200 meter kommer du fram till ån. Här finns ett bord, bänkar och en eldstad.

Regulamin

Välkommen att göra ett besök i naturreservatet!

Här finns regler som du som besökare måste följa. Reglerna finns till för att skydda områdets naturvärden.

Det är förbjudet att:

 • gräva, hacka, rista, måla, flytta sten eller på annat sätt skada markytan,
 • skada levande eller döda träd och buskar,
 • insamla eller flytta död ved som grenar eller stammar,
 • insamla mossor, svampar eller lavar, med undantag för matsvamp,
 • insamla eller bortföra musslor, insekter eller andra ryggradslösa djur,
 • fiska,
 • rida eller cykla utanför vägområde,
 • framföra motordrivet fordon, annat än på befintliga vägar,
 • medvetet störa djurlivet, exempelvis stå eller gå i vattendraget,
 • sätta upp tavla, skylt, affisch, göra inskrift eller permanent snitsla spår,
 • använda området för organiserad idrotts-, tävlings- eller lägerverksamhet eller annan liknande verksamhet.

Kontakt

Adres

Kontakta mig om du har frågor om Naturkartan Västmanland.

Adres e-mail

Ulrika Mogren

ulrika.mogren@lansstyrelsen.se

Pytania i Odpowiedzi

Zadaj pytanie innym użytkownikom Naturkartan.

Recenzja

Naturkartan

Naturkartan

Otwórz to w aplikacji