Rezerwat przyrody

Rotsidan, Naturreservat

Rezerwat przyrody

0 z 5 gwiazdek — (zobacz recenzje)

Akcje

Opis

Rotsidan är en fyra kilometer lång och låglänt kuststräcka, med vackert slipade och plana diabashällar. Här befinner du dig bland vindpinade kusttallar och dvärgvuxna granar. Området är lättillgängligt och idealiskt om du vill sola dig, studera strandhällarnas växtlighet eller uppleva karg kustnatur i storm.

- vidsträckta diabashällar

Syftet med reservatet

Syftet med reservatet är att skydda ett kustområde för dess betydelse för kännedomen om landets natur. Det ska vara lätt för allmänheten att besöka och vara i området.

Fina solhällar

Kuststräckan vid Rotsidan kännetecknas av de mjukt slipade berghällarna i mörk diabas. De renspolade hällarna är lättgångna och fina att sola på. Passa på att besöka reservatet även vid sydostlig storm, det är en fascinerande upplevelse. Då demonstrerar havet de enorma krafter som formar Rotsidan. De flacka hällarna förstärker vågorna som kastas högt upp på land.

Klapperfält

I svackor i berget ligger klapperfält av varierande storlek. Stenar rör sig av kraften i bränningarna och drivved sköljs upp på land. De största klapperfälten är Brännvinsmalen, Rödmalen och Vitstensmalen. De består av mängder av stenar och block som nötts runda och slipats mot varandra genom bränningarnas ständiga påverkan. Samtidigt har klapperstenarna sakta höjts ur havet genom landhöjningen. Klapperfälten har ofta en varm, gulgrön färgton som beror på den rika förekomsten av kartlav.

Fjällnejlika och strandtrav

I den zon som påverkas av vågor och stänk saknas i stort sett växtlighet. Högre upp täcks klipporna av lavar och i skrevorna växer fjällnejlika, krypven, stubbtåg, fackelblomster, strandärt och knutnarv.

Här växer också strandtrav som i landet bara finns vid Ångermanlandskusten. Den är på sina håll ganska vanlig på grusiga havsstränder och på klippor och berg nära stranden. Strandtravens blad är en rosett med tungformade blad till skillnad från knutnarvens som är smala.

Hällmark med tallar

Längre upp från stranden täcks hällarna av lavkuddar och mossor. I sänkor och skrevor finns ett tunt jordlager där tallar fått fäste och ljung, kråkris, mjölon, fårsvingel, backtimjan och andra för hällmarken typiska arter kan växa. Ju högre upp från vattnet du kommer desto tätare blir tallskogen.

Granskog och orkidéer

Innanför hällmarken med dess knotiga tallar möter du mer resliga furor och ett större inslag av granar. Öster om Ögeltjärnen finns ett bestånd av gammal urskogslik granskog. Här finns också en myr där det i början av juli blommar ängsnycklar.

Där marken är lite fuktigare eller har lite rikare jord, kan du hitta blåsippor samt orkidéerna nattviol, spindelblomster och knärot. Skogen är relativt orörd men några mindre äldre hyggen finns i reservatet.

Besöksmål i närheten

Barsta kapell är från 1600-talet och ligger på en höjd vid det gamla fiskeläget Barsta, öster om Rotsidans naturreservat.

Get here by public transport

Działania i udogodnienia

  • Rezerwat przyrody Rezerwat przyrody

Fakty

Beslutsår: 1974

Storlek: 116 hektar

Kommun: Kramfors

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsområde: Naturreservat, Världsarv

Wskazówki dojazdu

Ligger i yttre delen av Nordingrå. Från Nordingråvallen åker du över Häggvik och Kåsta till Fällsvik, där skyltad skogsväg leder mot reservatet. Denna väg plogas inte vintertid. Då kan du antingen ställa dig vid vägen i Fällsvik eller nere i Barsta och ta dig in i reservatet på snöskor eller skidor. Länsstyrelsen ansvarar inte för att ploga dessa ställen, parkering vintertid sker efter eget omdöme.

Regulamin

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar samt skada vegetationen i övrigt genom att gräva upp eller plocka örter, gräs, mossor eller lavar.
  • Köra eller ställa upp motorfordon annat än på anvisad plats.
  • Ställa upp hus- eller släpvagn.
  • Tälta annat än på anvisad plats.
  • Göra upp eld annat än på anvisad plats.
  • Använda radioapparat, grammofon, bandspelare eller musikinstrument på ett störande sätt.

Kontakt

Pytania i Odpowiedzi

Zadaj pytanie innym użytkownikom Naturkartan.

Recenzja

Naturkartan

Naturkartan

Otwórz to w aplikacji