Rezerwat przyrody

Mjältön, Naturreservat

Rezerwat przyrody

0 z 5 gwiazdek — (zobacz recenzje)

Akcje

Opis

Mjältön är Sveriges högsta ö med en topp på 236 meter över havet. Tvärs över ön ligger ett avlångt 600 meter brett naturreservat som i öster innefattar Baggviken, en fin naturhamn med bastu och torrdass. Från Baggviken går en stig upp till öns topp där utsikten över Världsarvet Höga Kusten är magnifik.

- landets högsta ö

Syftet med reservatet

Syftet med reservatet är att skydda området för dess betydelse för kännedom om landets natur och för att trygga allmänhetens tillgång till friluftsliv i området.

Örtrikt

Vid Baggviken finns en rik växtlighet som tyder på skalsediment i underlaget. Här finns arter som källört, blåsippa, trolldruva och tibast. Andra intressanta växter är myggblomster, korallrot och hårstarr. Vid den innanför liggande Baggtjärn växer en örtrik skog som på sina håll är sumpskogsartad. Tjärnen omgärdas av gungflyn och väster därom går en del intressanta bäckstråk. Utmed stigen till toppen av berget kan den vitblommiga bergglimmen studeras.

Den gamla fäbodplatsen Sundsbodarna, som ligger utanför reservatet, har en rik ängsflora med sydliga arter som backtrav, skogsklöver, backsmörblomma, smånunneört och vårförgätmigej. Det inte svårt att finna fjällnejlika och strandtrav på klippstränderna.

Röd granit

Toppen är centrum i en något välvd högplatå, Bastutoberget. Högplatån omges av branta stup som mot fastlandssidan är lodräta och upp till 50 meter höga. Berggrunden är röd nordingrågranit, bortsett från några smala diabasgångar. Hela ön har legat under högsta kustlinjen och har därför kraftigt bearbetats av vågor och bränningar. Här finns kalspolade bergstoppar, blockmarker och stora klapperfält. Nära toppen finns också en större grotta, Mjältögrottan.

Działania i udogodnienia

  • Rezerwat przyrody Rezerwat przyrody

Fakty

Beslutsår: 1974

Storlek: 148 hektar

Kommun: Kramfors

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsområde: Naturreservat, Världsarv

Wskazówki dojazdu

För att komma till Mjältön måsta du åka båt eller paddla kajak. Naturhamnen vid Baggviken är en perfekt angörningspunkt men även bryggan vid Sundsbodarna, Sör- och Norr Aspviken, Baggsandsbukten och Norra Valmsundet är bra vikar för sjöfarare.

Regulamin

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar.
  • Köra motordrivet fordon.
  • På ett störande sätt använda radioapparat, grammofon, bandspelare, musikinstrument.

Kontakt

Pytania i Odpowiedzi

Zadaj pytanie innym użytkownikom Naturkartan.

Opinie

Naturkartan

Naturkartan

Otwórz to w aplikacji