Wędrówki piesze

Kanan - Bullerfallet

Wędrówki piesze

0 z 5 gwiazdek — (zobacz recenzje)

Szczegóły dotyczące szlaku

  • Długość 1.9 km

Akcje

Opis

Vandringsleden till Bullerfallet är skyltad från parkeringen i Kanan. I den täta vegetationen kring Matsdalsåns delta kan det bitvis vara svårt att se stigen. I den flacka terrängen spolas ibland broarna bort under vårfloden. Det kan innebära att Matsdalsån måste vadas på några ställen. Granskogen övergår högre upp i fjällbjörkskog.

Vid Bullerfallet finns en grillplats. Besökare bör tänka på att inte gå för nära kanten vid fallet, där klipporna stupar brant. Klipporna kan vid blöt väderlek vara mycket hala av forsdimman.

Vid Kanan har Matsdalsån ett rikt förgrenat delta i fjällbjörkskogen. Vegetationen är mycket frodig med manshög tolta, nordisk stormhatt och kvanne. Det flera kilometer långa Bullerfallet avslutas i en djupt nedskuren kanjon där vattnet faller ner i några stora jättegrytor.

Möjligt att fortsätta upp på Rödberget

Turen kan förlängas genom att fortsätta genom fjällbjörkskogen till den säregna serpentinfloran på Rödberget. Det finns ingen markerad stig från Bullerfallet till Rödberget. Området kring Bullerfallet är småkuperat, så enklast är att följa Bullerfallet uppströms för att sedan vika av västerut mot Rödberget.

Rödberget syns som en kal, röd fläck med bergarten serpentinit i fjällbjörkskogen. Rödberget har en intressant flora med bland annat den lilla rödvioletta lapska alprosen och flera arter som bara är kända från serpentinberggrund, exempelvis kal fjällarv.

Działania i udogodnienia

  • Wędrówki piesze Wędrówki piesze

Kontakt

Adres e-mail

Länsstyrelsen Västerbotten

vasterbotten@lansstyrelsen.se

Pytania i Odpowiedzi

Zadaj pytanie innym użytkownikom Naturkartan.

Recenzja

Naturkartan

Naturkartan

Otwórz to w aplikacji