Rezerwat przyrody

Rennstadsnipan, Naturreservat

Rezerwat przyrody

0 z 5 gwiazdek — (zobacz recenzje)

Akcje

Opis

I naturreservatet Rennstadsnipan kan du vandra upp på Rennstasnipans topp. Från tornet på berget får du en milsvid utsikt över sjöar, skogar och berg. Naturen i reservatet varierar från tallskog i branta hällmarker till täta granskogar där linnean växer.

Spela eller pausa bildspelet

Foton i bildspelet: Länsstyrelsen Värmland, om inget annat anges.

Inför ditt besök

Från parkeringen och fram till Rundslingan är det cirka 500 meter. Rundslingan är 3 kilometer och leder upp på toppen och runt berget.

Stigen uppför berget är ganska jobbig och delvis brant. Det kan vara stenigt, rotigt och blött. Ett tips är därför att ha kängor eller andra rejäla skor på dig.

På Rennstasnipans topp (252 meter över havet) finns en torrtoalett, ett utsiktstorn och ett vindskydd. Där finns även en eldstad, ta med egen ved om du vill elda. Från utsiktstornet får du en vidunderlig utsikt.

Rennstasnipan är ett trevligt utflyktsmål för barnfamiljer.

Dramatiska branter och fina bärmarker

Skogen i de dramatiska branterna har brunnit flera gånger, senast i en mindre skogsbrand på 1950-talet. Det finns många gamla brandskadade träd i området. Du kan hitta märken efter skogsbrand på drygt 200-åriga tallar, så kallade brandljud, som bildats då eldslågorna skadat delar av trädets bark. I området finns mycket död ved och det gör att många insekter, växter, svampar och djur trivs bra här.

På gamla träd kan du hitta sällsynta arter som tallticka och aspgelélav. I de norra delarna av reservatet finns barrblandskog eller granskog på mossklädd mark med inslag av örter, som den väldoftande linnean och den vackra lilla barrskogsorkidén knärot.

I området finns fina bärmarker, det är gott om blåbär och lingon. På hösten kan du njuta av blommande ljung.

Här trivs fåglar och lodjur

Skogen med sina klipphyllor, gamla lövträd och tallar är häckningsplatser för fåglar som rödstjärt, tofsmes, entita, skogsduva och rovfåglar. Det finns även lodjur i trakterna.

Naturresevatet

Sommaren 2008 bildades ett naturreservat på berget Rennstadsnipan. Området har skyddats på grund av höga naturvärden.

Varning för fallande träd

Delar av Rundslingan är avstängd på grund av ökad risk för fallande träd. Längs en del av leden norr om utkikstornet finns det många döda granar till följd av granbarkborreangrepp efter torkan år 2018. Här ska du vara uppmärksam på döda träd som kan falla närsomhelst, och särskilt när det blåser. Leden som går i en slinga österut mot Skitjärnet för att senare svänga tillbaka västerut är delvis stängd och denna del är tydligt skyltad.

Get here by public transport

Działania i udogodnienia

  • Rezerwat przyrody Rezerwat przyrody

Fakty

Bildat: 2008

Storlek: 62 hektar

Markägare: Staten

Förvaltare: Länsstyrelsen i Värmlands län

Wskazówki dojazdu

Rennstadsnipan ligger cirka 16 kilometer nordväst om Kil. Ta riksväg 61 till Högboda. Sväng in mot och genom Högboda by och följ sedan skyltarna mot Rennstadsnipan och utsiktstorn. Vägen går först knappt 8 kilometer norrut från Högboda till Renstad, sväng sedan vänster mot Skog, efter 500 meter har du reservatsparkeringen med information om reservatet på höger sida om vägen.Reservatet är ett populärt besöksmål och ibland kan det bli trångt på parkeringen. Tänk därför på att placera bilen så att så många som möjligt får plats.

Regulamin

I Rennstadsnipans naturreservat gäller särskilda bestämmelser och begränsningar i allemansrätten.

Här är det bland annat förbjudet att:

  • Skada eller ta bort död ved såsom liggande eller stående torrträd eller torra grenar,
  • elda annat än på anvisad plats,
  • medföra ej kopplad hund. Fullständiga föreskrifter under rullgardinsmenyn.

Du kan läsa de fullständiga föreskrifterna i den utfällbara boxen nedan.

Kontakt

Adres e-mail

Maila Länsstyrelsen Värmland

naturvard.varmland@lansstyrelsen.se

Pytania i Odpowiedzi

Zadaj pytanie innym użytkownikom Naturkartan.

Recenzja

Naturkartan

Naturkartan

Otwórz to w aplikacji