Rezerwat przyrody

Skattmansöådalen

Rezerwat przyrody

5 z 5 gwiazdek 5,0 (zobacz recenzje)

Akcje

Opis

Under tusentals år har Skattmansöån slingrat sig fram genom landskapet och skurit sig ner genom den djupa leran. Idag flyter ån fram på botten av en vacker ravin med bitvis riktigt branta sidor. Det ger ett lustigt intryck, för landskapet öppnar sig liksom under dig.

I naturreservatet Skattmansöådalen kan du sysselsätta dig året om. Genom ådalen går flera strövstigar. Från skidbacken kan du vandra den orangemarkerade Upplandsleden 1,6 km norrut till den historiskt intressanta platsen Ytterkvarn. Vill du vandra längre fortsätter Upplandsleden söderut ner till Härjarö och norrut till Siggeforasjön.

Vintertid finns här Upplands högsta skidbacke med två liftar och spår för längdskidåkning och pulkabacke. Intill backen hittar du värmestuga, ett vindskydd och grillplatser med vedförråd.

Tänk på att särskilda regler gäller i naturreservat, klicka på länken till föreskrifterna för att läsa mer.

Service: Parkering, eldstäder, vindskydd, raststuga, rastplats, vandringsleder, torrtoalett.

Förvaltare: Länsstyrelsen

Get here by public transport

Działania i udogodnienia

 • Rezerwat przyrody Rezerwat przyrody

Dostępność

 • Blisko parkingu Blisko parkingu

Fakty

Skyddsår: 1976

Areal: 59 ha

Kommun: Enköping, Heby

Markägare: Enköpings kommun, privata

Förvaltare: Länsstyrelsen i Uppsala län

Skyddstyp: Naturreservat

Wskazówki dojazdu

Skattmansöådalen ligger ca 30 km väster om Uppsala och 20 km norr om Enköping.

Från väg 72 svänger du av söderut där det står skyltat mot Skattmansöådalen. Följ sedan skyltarna. Vill du komma till skidbacken svänger du in vid Skattmansöstugan. Vill du komma till Ytterkvarn svänger du vänster i korsningen efter Skattmansöstugan.

Regulamin

I reservatet är det förbjudet att:

 1. plocka blommor före 1 juli,
 2. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada träd och buskar eller skada vegetationen i övrigt, t ex genom att gräva upp örter, gräs, mossor eller lavar,
 3. medvetet störa djurlivet genom att exempelvis klättra upp i boträd eller från nära håll fotografera fågelbo eller annan boplats medföra ej kopplad hund,
 4. göra upp eld annat än på särskilt anvisade platser,
 5. framföra motordrivet fordon annat än på de allmänna vägarna 817 och 818, samt på särskilt anvisade vägar och parkeringsplatser,
 6. parkera annat än på de särskilt anvisade parkeringsplatserna,
 7. ställa upp husvagn eller släpvagn annat än på särskilt anvisade platser,
 8. tälta,
 9. anbringa tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift eller därmed jämförlig anordning,
 10. på störande sätt utnyttja radio, grammofon, bandspelare, musikinstrument eller dylikt,
 11. i övrigt utan länsstyrelsens tillstånd företa åtgärd som strider mot reservatets syfte.

Kontakt

Adres e-mail

Länsstyrelsen i Uppsala län

skyddadnatur.uppsala@lansstyrelsen.se

Pytania i Odpowiedzi

Zadaj pytanie innym użytkownikom Naturkartan.

Recenzja

Naturkartan

Naturkartan

Otwórz to w aplikacji