Rezerwat przyrody

Hjälstaviken

Rezerwat przyrody

5 z 5 gwiazdek 5,0 (zobacz recenzje)

Akcje

Obecnie

Som följd av den torra sommaren 2018 och angrepp av granbarkborre så står en mängd döda granar i området kring den "stora eken", i den östra delen av reservatet. Det finns en stor risk att döda granar faller och vi avråder dig från att besöka området vid blåsigt väder.

Opis

Välkommen till en av Mellansveriges bästa fågellokaler! Hjälstaviken är en grund sjö som omges av vass och strandängar med betande djur. Besök något av fågeltornen en tidig vårmorgon och lyssna till fåglarna i vassen, i luften och på vattnet. Flest fåglar är det under flyttningstiderna vår och höst, men Hjälstaviken är väl värt ett besök alla tider på året.

I sydöstra hörnet, vid Hjälstavikens utlopp, finns ett gömsle. Här kan du komma riktigt nära fågellivet i vassen och på vattnet. Parkeringen ligger vid Jungfrulunden, 1,2 km från gömslet. Härifrån vandrar du längs grusväg, hårdgjord gångstig och till sist längs en bred spång genom vassen. En handikapparkering finns där den hårdgjorda gångstigen börjar. Från parkeringen är det drygt 600 m fram till gömslet. Både gångstigen och spången är tillgängliga med barnvagn och rullstol.

Även på västra sidan, från parkeringen vid Hårby, går en hårdgjord gångväg fram till ett fågeltorn. Promenaden till tornet är 1,2 km lång och längs vägen finns små stationer med uppdrag för barn.

I södra delen av naturreservatet ligger Stora Parnassen. Det är ett lummigt område som tidigare var en del av Ekolsunds slottspark. Här stiger du in under lövträdens tak. Under våren täcks marken av gula och vita sippor. En kilometerlång stig tar dig genom området, bort till en utsiktsplats och tillbaka.

En längre stig, 8 km lång, går runt hela Hjälstaviken och passerar både Parnassen, gömslet, utsikten på Kvarnberget, grillplatsen i norra delen och fågeltornet. Håll dig till vandringsleden. Stora delar av Hjälstavikens våtmarker är fågelskyddsområde med tillträdesförbud mellan den 1 april och 15 augusti. Under denna tid får du bara passera området på stigen.

Tänk på att särskilda regler gäller i naturreservat, klicka på länken till föreskrifterna för att läsa mer.

Service: Parkeringsplatser, torrtoaletter, fågeltorn, gömsle, spänger, stigar, rastplatser, eldstad i norra delen.

Förvaltare: Länsstyrelsen

Get here by public transport

Działania i udogodnienia

 • Rezerwat przyrody Rezerwat przyrody

Dostępność

 • Blisko parkingu Blisko parkingu
 • Blisko toalet Blisko toalet
 • Dostęp dla wózków dziecięcych Dostęp dla wózków dziecięcych
 • Dostęp dla wózków inwalidzkich Dostęp dla wózków inwalidzkich

Fakty

Skyddsår: 1982, nytt beslut 2016

Areal: 808 ha

Kommun: Enköping, Håbo

Markägare: Staten, enskilda

Förvaltare: Länsstyrelsen i Uppsala län

Skyddstyp: Naturreservat, Natura 2000

Komunikacja

Regionbussen stannar vid hållplats Ekolsunds gård. Härifrån är det ca 1,5 km fram till Stora Parnassen. Tidtabeller hittar du på: www.ul.se

Wskazówki dojazdu

Naturreservatet Hjälstaviken ligger 17 km öster om Enköping och 25 km sydväst om Uppsala. Det finns flera parkeringsplatser i reservatet.

Med bil: Från Litslena kyrka, korsningen mellan väg 55 och 263, kör du öster ut längs väg 263. För att komma till fågeltornet i Hårby svänger du av mot Hjälsta alldeles innan Ekolsunds slott. Följ därefter skyltar mot fågeltorn.

Parkeringen vid Stora Parnassen når du från väg 263. Sväng in där det står skyltat mot Naturreservat, strax öster om Ekolsunds slott.

För att komma till gömslet och Kvarnberget kör du förbi infarten till parkeringen vid Parnassen och tar nästa väg till vänster, där det står skyltat mot Hjälstavik och Naturreservat.

Regulamin

I reservatet är det förbjudet att:

 1. gräva, hacka eller på annat sätt skada jordytan,
 2. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd eller buskar,
 3. gräva upp växter,
 4. utan Länsstyrelsens tillstånd insamla eller föra bort insekter eller andra ryggradslösa djur,
 5. medvetet störa djurlivet,
 6. under perioden 1 april till 15 augusti vistas inom område markerat på beslutskarta Pdf, 2.6 MB. i bilaga 6, med undantag för vistelse på av Länsstyrelsen anvisad stig och besöksanordning,
 7. elda eller grilla annat än på av Länsstyrelsen anvisad plats,
 8. medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur,
 9. fiska,
 10. framföra motordrivet fordon med undantag för körning på anvisade vägar och parkeringsplatser,
 11. ställa upp motordrivet fordon, husvagn eller släpvagn eller liknande med undantag för tillfälligt på iordningställd parkeringsplats,
 12. framföra båt, kanot, kajak eller annan vattenfarkost norr om allmänna vägen vid Svannäs,
 13. anordna orienteringskontroller eller snitslade spår eller sätta upp permanenta markeringar, skylt eller liknande,
 14. rida,
 15. tälta med undantag för tältning inom områden markerade på beslutskarta Pdf, 2.6 MB. i bilaga 6.

Kontakt

Adres e-mail

Länsstyrelsen i Uppsala län

skyddadnatur.uppsala@lansstyrelsen.se

Pytania i Odpowiedzi

Zadaj pytanie innym użytkownikom Naturkartan.

Recenzja

Naturkartan

Naturkartan

Otwórz to w aplikacji