Rezerwat przyrody

Västra Järvafältets naturreservat

Rezerwat przyrody

4 z 5 gwiazdek 4,0 (zobacz recenzje)

Akcje

Opis

Västra Järvafältet är ett stort varierat naturområde. Det är ett gammalt kulturlandskap med betande djur, sjöar, strandängar och skogsområden. Här trivs många olika växt- och djurarter. Det är lätt att ta sig fram med cykel och till fots längs grusvägarna och det finns flera iordninggjorda rastplatser. Järvaleden sträcker sig genom hela reservatet.

Inom naturreservatet hittar du flera av Järfällas naturpärlor, se kartan och läs mer under respektive pärla.

Säbysjön är en välkänd fågelsjö. Säby gård är byggnadsminne och i magasinet finns idag ett café. Igelbäcken börjar vid Säbysjön och rinner söderut genom reservatet.

Översjön är en vacker sjö i norra delen av naturreservatet. Vid Granskog och Tånglöt finns motionsspår och ibland skidspår på vintern. Vid Finnängen och Nysved finns lämningar av gamla torp. I närheten av Rocksta gård finns en rastplats och en fornborg.

Syftet med naturreservatet är att bevara ett stort tätortsnära naturområde och kulturlandskap av mycket stort värde för allmänhetens friluftsliv samt att skydda och vårda områdets vetenskapliga och kulturella värden.

Skötseln av naturen i reservatet är inriktad på att bevara och utveckla den biologiska mångfalden samtidigt som naturen ska vara lättillgänglig och attraktiv för besökare.

Get here by public transport

Działania i udogodnienia

  • Rezerwat przyrody Rezerwat przyrody

Wskazówki dojazdu

Det finns flera entréer till naturreservatet, t.ex. via Säby gårds väg, Tånglötsvägen och Granskogsvägen. Vid dessa finns busshållplatser i närheten och parkeringar för reservatsbesökare. Det är lätt att cykla eller gå till reservatet, många delar ligger nära bostadsområden. Läs mer om hur du hittar till naturpärlorna under respektive pärla.

Kontakt

Adres

Telefon: 08-580 285 00

Adres e-mail

Järfälla kommuns servicecenter

kontakt@jarfalla.se

Pytania i Odpowiedzi

Zadaj pytanie innym użytkownikom Naturkartan.

Recenzja

Naturkartan

Naturkartan

Otwórz to w aplikacji