Rezerwat przyrody

Västerby lövskogar

Rezerwat przyrody

0 z 5 gwiazdek — (zobacz recenzje)

Akcje

Opis

Naturreservatet ligger vid Stora Rängen och Stångån, mitt i eklandskapet söder om Linköping. Här finns ett stort sammanhängande lövskogsområde med ekhagmarker, lövrika strandskogar och lundar rika på ädellöv. På nordsidan av Stångån finns en artrik slåtteräng med trägärdsgård och vacker blomsterprakt.

Det finns två reservatsparkeringar med informationsskyltar. Den största parkeringen ligger vid vägskälet i norra änden av reservatet. Den har plats för mellan fem och tio bilar. Härifrån kan du gå in på en vältrampad stig in i en hagmark. Cirka 150 meter in längs stigen finns ett fikabord.

Det finns även en mindre parkering med plats för cirka fem bilar norr om Västerbybron. Här finns ett fikabord och härifrån går en markerad stig med en promenad på 150 meter ner till ett vindskydd med grillplats vid sjön. Från parkeringen är det även skyltat till ängen nere vid Snårviken där det finns en grillplats.

I reservatet finns även en badplats med brygga och torrdass som sköts av Linköpings kommun.

Działania i udogodnienia

  • Rezerwat przyrody Rezerwat przyrody

Fakty

Skydd: Naturreservat, Natura 2000
Yta: 176 hektar
Förvaltning: Länsstyrelsen Östergötland

Wskazówki dojazdu

Kör riksväg 23/34 mot Kisa. Tag vänster mot Västerby tre kilometer efter Skeda udde. Efter fem kilometer kommer du till en trevägskorsning. Här finns den norra entrén till reservatet. Svänger du höger mot Västerby i korsningen har du 700 meter kvar till den södra entrén.

Regulamin

Samtliga regler för reservatet finner du i beslutet. Regler för allmänheten finns vanligen också på skylt vid reservatets entré.

Kontakt

Adres

Kontakta oss om du har frågor om Naturkartan Linköping.

Adres e-mail

Naturgruppen

[email protected]

Pytania i Odpowiedzi

Zadawaj pytania innym użytkownikom Naturkartan lub kierownikowi odpowiedzialnemu.

Opinie