Rezerwat przyrody

Stjälkhammar, Naturreservat

Rezerwat przyrody

0 z 5 gwiazdek — (zobacz recenzje)

Akcje

Opis

Här kan du uppleva orörda skogar och fantastiska vyer över Uknadalens vackra landskap. Promenaden mot toppen känns i benen, men är väl värd besväret. Lägg märke till alla gamla barrträd och knotiga ekar längs vägen. De är hem åt en lång rad sällsynta djur och växter, alltifrån pyttesmå mossor till stora fåglar.

Gamla och vilda skogar

Att bruka skogen har alltid varit svårt i de mäktiga branter norr om Åkervristen. Skogen har lämnats åt sitt öde och träden har fått leva och dö i sin egen takt. Här står knotiga och förvridna ekar, grova aspar och andra lövträd tillsammans med gamla tallar och granar. Även uppe på toppen av berget och vid sjön Trehörn växer grov tallskog som är så gott som opåverkad av skogsbruk.

Artrikt

Gamla, grova och döda träd är ovärderliga för en rad organismer som inte gillar snabba förändringar i sin livsmiljö. Det kan till exempel röra sig om skalbaggar som lägger ägg i gamla tallar. Eller nogräknade lavar som endast växer på grov, uppsprucken bark. Här lever också mossor, vars sporer nogsamt ser till att gro på fuktig, förmultnande ved. Artrikedomen kan vara svår att uppleva för den ovane, men den gamla skogens storslagenhet är isig en upplevelse.

Vandra i naturen

Genom naturreservatet passerar 2,6 km av Tjustleden. Söderifrån slingrar sig leden brant uppför berget. Leden följer därefter en fin gammal körväg. I naturreservatets östra delar finns inga stigar. Här ger man sig ut på egen hand bland stock och sten. Branterna är inte fullt lika dramatiska som i de västra delarna, men det är ändå något av en strapats att ta sig fram.

Besöksinformation

Vandringsleden ”Tjustleden” passerar genom naturreservatet (cirka 3 km) och man kan ansluta på leden från parkeringsplatsen.

Naturskyddsföreningen i Tjust ansvarar idag för skötsel av vandringsleden. Delar av naturreservatet är otillgängligt på grund av branterna.

Från bergen har man en storslagen utsikt över Uknadalen och de som vandrar på leden har goda möjligheter att på närmare håll se flera av de fina miljöer som finns inom reservatet.

Get here by public transport

Działania i udogodnienia

  • Rezerwat przyrody Rezerwat przyrody

Fakty

Beslutsår: 2008
Areal: 183 hektar varav 137,2 hektar land
Kommun: Västervik
Markägare: Enskilda
Förvaltare: Länsstyrelsen Kalmar län

Wskazówki dojazdu

Reservatet är belägen norr om vägen mellan Edsbruk och Falerum. Cirka 6 km sydost om Falerum svänger man av mot Stjälkhammar. Efter 300 meter finns parkeringsmöjligheter på vänster sida av vägen intill Storån.Vandringsleden ”Tjustleden” passerar genom naturreservatet (cirka 3 km) och man kan ansluta på leden från parkeringsplatsen.Naturskyddsföreningen i Tjust ansvarar idag för skötsel av vandringsleden. Delar av naturreservatet är otillgängligt på grund av branterna.Från bergen har man en storslagen utsikt över Uknadalen och de som vandrar på leden har goda möjligheter att på närmare håll se flera av de fina miljöer som finns inom reservatet.

Regulamin

I naturreservatet får du inte:

  • Ta med hund, eller annat djur, som inte är kopplad.
  • Göra upp eld.
  • Skada eller ta bort träd, stubbar, bark, grenar, buskar eller ris som växer eller är döda.
  • Avsiktligt störa djurlivet.
  • Gräva, dra upp eller plocka växter eller växtdelar. Du
  • Skada eller ta bort fasta naturföremål eller ytbildningar.

Kontakt

Adres e-mail

Per Markus Jönsson

per-markus.jonsson@lansstyrelsen.se

Pytania i Odpowiedzi

Zadaj pytanie innym użytkownikom Naturkartan.

Recenzja

Naturkartan

Naturkartan

Otwórz to w aplikacji