Evighetsträd i Motala kommun

Zdjęcia

Arbetet med projektet Evighetsträd och 100-årsträd i tätorterna är nu klart. 200 träd har valts ut i kommunens tätorter som evighetsträd, från ett stort urval kandidater. Det finns så klart en stor mängd träd som alla skulle platsa som evighetsträd men själva projektet sträckte sig till 200 träd. Tio 100-årsträd har planterats och död ved har placerats eller sparats på tio platser. I framtiden kommer troligtvis fler evighetsträd väljas ut, även fler plaster med död ved och 100-årsträd kan komma att väljas ut. Det som återstår är att sammanställa allt som gjorts i LONA-projektet. I dagsläget är inte informationen om alla evighetsträd sammanställd men kartor över var alla träd är belägna finns klar. Därför väljer vi att publicera kartorna redan nu så den som vill kan tas sig runt och lokalisera var träden står.

Kontakt

Adres

Kontakta mig om du har frågor om Motalas Naturkarta.

Adres e-mail

Hilda-Linn Berglund

hilda-linn.berglund@motala.se

Motalas Naturkarta

Motalas Naturkarta

Otwórz to w aplikacji